Wednesday, May 26, 2010

Bloggkärleksvecka, dag tre: Mitt rosa liv

Bloggkärleksveckan är nu inne på sin onsdag, och kampanjbloggen har plockat upp tråden. Vi behöver dock inte tappa farten för det, utan fortsätter oförtrutet med den inom vissa kretsar kända bloggen Mitt rosa liv. Helt kynnes.

Inte nog med att varje vecka börjar med en upp/utmaning - denna vecka att uppmärksamma ifall en är med om någonting vackert. Det dyker dessutom med jämna mellanrum betraktelser kring kroppsideal, beskrivningar av konstnärer så som Banksy, om problematiken kring det här med könsbundna pronomen, analyser av asexualitet samt, förstås, synnerligen pedagogiska guider till saker och ting.

Och om inte det är värt länkkärlek så vet jag inte vad som är det. -

3 comments: