Thursday, January 7, 2010

Hot mot liv och lem

De flesta av oss är måna om vår säkerhet och trygghet. Det är inte en dålig sak att vara - det är naturligt. Det är en del av den del av livet som är att vara människa. Att oroa sig över hur framtiden kommer att se ut är helt naturligt, och det kan med säkerhet fastslås att en brist på sådan oro är något oroväckande.

Problemet är att källan till osäkerhet och otrygghet oftare än inte kommer från de institutioner som säger sig vilja bevara säkerheten och tryggheten. Fallet marijuana är talande - ingen har dött av att bruka detta på de åtskilliga tusen år mänskligheten har gjort det. Ingen har heller blivit sjuk av att använda det - de substanser som finns i gräset är tillräckligt lika de som redan finns i kroppen för att det ska vara helt problemfritt att inta dem. Det är av samma anledning fysiologiskt omöjligt att bli beroende av det. Det är inte dödligt, det är inte skadligt, det är inte beroendeframkallande, men det är däremot farligt för ens liv, trygghet och säkerhet.

Varför? Jo - för att om en tar förbjudna puffar så kommer beväpnade människor i uniform att släpa iväg en till fängelset och spärra in en i flera år för brott mot staten. DET är den stora farligheten med denna substans. Den är inte en medicinsk farlighet, inte en patologisk, inte en psykologisk, utan en sociologisk sådan. Och som alla sociala fenomen så går det att påverka detta.

Ni ser, det är inte skrivet som ett oåterkalleligt elfte guds bud att saker och ting absolut och obönhörligen måste vara som de är. Det måste inte ruinera ens framtid att ta ett bloss som inte marknadsförs av Marlboro - vi kan rädda tusentals ungdomar från att utan anledning hamna i fängelse och missa sin chans att etablera sig här i livet. Vi kan rädda tusentals liv från de farliga drogerna. Vi kan åstadkomma reell förändring.

Vi behöver bara göra oss av med farligheten. Sedan är världen långt mycket säkrare och tryggare. Och det är så vi vill ha det, eller hur?

No comments:

Post a Comment