Sunday, January 10, 2010

Åsiktsmonopolet och jag

Fem minuter efter dagens posts offentliggörande så upptäcker jag att jag skrivit om samma sak tidigare.

Ironi eller bara brist på inspiration?

Could be both.

1 comment: