Monday, January 4, 2010

Varför lobbying fungerar

Det finns vissa anledningar till varför lobbyarbete fungerar. Den allra största är att de som har ett intresse att lobba fram en viss effekt har ett enormt mycket större förråd av energi att lägga ner på frågan än vad de som lite halvhjärtat är nöjda med status quo och inte tänker så mycket på det har.

Låt oss ta fiskeindustrin som exempel. Hur mycket intresse har du i denna industri som sådan? Hur mycket bryr du dig? Orkar du ens läsa wikipediasidan om denna innan ditt intresse självdör av ren självbevarelsedrift?

Eller, om du mot förmodan råkar vara intresserad - hur pepp är du på textilimport? Träförädlingslagstiftning? Renskötsel? Industristandarder för borrmaskiner? Kommunfullmäktige i Karlstad?

Det finns vissa gränser för vad den vardaglige människan orkar bry sg om, och väldigt mycket av vår vardag överlåts till ett slags momentum av status quo; saker är på ett visst sätt idag, och de kommer förmodligen att vara så även i morgon. Så länge saker fungerar så finns det liksom ingen större anledning att bry sig om detaljerna.

Lobbymänniskor är inte vardagliga människor. De är ytterst snävt fokuserade människor. De kan spendera hela sin vakna arbetstid åt en liten liten obskyr fråga som de flesta av oss inte ens känner till, och därför inte direkt är engagerade i. De behöver inte bry sig om vardagspusslet - de behöver bara bry sig om en ytterst specifik aspekt av en ytterst specifik fråga, och hur denna ska fösas i rätt riktning.

Detta engagemang i dessa små frågor är en oerhörd fördel för dem när det gäller att få saker att röra sig åt deras håll. De vet när beslut fattas, av vem, vad dessa tänker, hur dessa ska påverkas och, i stort, vad som behöver göras. Resten av oss, som är upptagna med att få tentor att bli inlämnade i tid, att hinna till affären innan den stänger, att hålla det sociala livet igång, att göra allt annat än att fokusera på gravt specifika frågor - är mer eller mindre bokstavligen handikappade i frågan.

Eller, för att uttrycka det annorlunda: lobbymänniskor får betalt för att engagera sig i en viss fråga åtta timmar om dagen, medan vi andra måste gå till jobbet och rationera ut eventuellt engagemang till resten av vår tid.

Det finns en viss skillnad i skala. Onekligen.

No comments:

Post a Comment