Monday, January 25, 2010

Tillämpad intersektionalitet

Farmor Gun - the one and only - höll i ett seminarium under Tjejsnack. Temat var det inte helt vardagliga ordet "intersektionalitet". Jag måste tillstå att hen lyckades fenomenalt väl både med att etablera sitt ethos och att etablera begreppet som sådant. Även om jag inte var där så kan jag se det hela så som det är förevigat över Bambuser, vilket underlättar för er om ni också vill se med egna ögon och höra med egna öron.

Intersektionalitet är samtidigt ett självklart och ett knepigt begrepp. Å ena sidan tar det upp vissa aspekter av tillvaron som vi tar för givna; å andra sidan för det in saker i ljuset som kanske inte riktigt är helt politiskt korrekta. Som Gun säger så är begreppet avsett att påvisa att alla faktorer som påverkar en påverkar en samtidigt, och det finns akuta metodologiska problem med att försöka isolera en enda faktor och använda den som enda variabel i sin analys.

Vilka faktorer som räknas upp är olika i olika sammanhang, men de tre stora är etnicitet, kön och klass. Det har skrivits hyllmeter om etnicitet, lite mer om kön och förmodligen minst ett par kilometer om klass. Var för sig så har dessa saker en enorm inverkan på ens liv, och du kan bara tänka dig vad de tillsammans kan göra för ens livsutsikter. En person är ju trots allt inte bara sin etnicitet, inte enbart sitt kön och absolut inte enbart sin klasstillhörighet. En person har någon form av etnicitet, någon form av kön och någon form av klass - och tillsammans bildar dessa (och eventuella andra faktorer en vill lägga till analysen) ens, well, liv, egentligen.

Tanken om intersektionalitet ställer vissa traditionella analyser av etnicitet, kön och klass över ända. Det går inte direkt att tala om "kvinnor" som ett enhetligt kollektiv när det samtidigt finns arbetarklasskvinnor, överklasskvinnor, vita kvinnor, svarta kvinnor, asiatiska kvinnor av den nedre högre medelklassen -

Ni anar säkert hur radikal den här tanken är. Inga kollektiv går säkra - inga. När en väl integrerat tanken med sitt vardagstänkande så är det omöjligt att svepande generalisera över stora delar av mänskligheten. Villkoren för arbetarklassmän skiljer sig från de som föreligger för arbetarklasskvinnor; svarta män lever inte i samma vardag som svarta kvinnor; arbetarklassen för en infödd är inte likvärdig med arbetarklassen hos en invandrad. Alla faktorer spelar in, och de spelar in samtidigt, på sina egna villkor, med sina egna konsekvenser - och med nästintill ingen som helst hänsyn till vad du som bärare av dessa egenskaper tycker om saken.

Det här blir inte särskilt påtagligt förrän en tänker närmare på det, och det är därför jag är tacksam över att Gun lade upp det hela som ett seminarium snarare än som en föreläsning. En föreläsning kännetecknas av att den talande talar och publiken inte gör det, men ett seminarium drar in ett långt större antal i diskussionen.

Jag lyfter min metaforiska hatt, i stolthet över att vi har riksdagskandidater som Gun, som tänker på såna här saker. Det ger mig hopp inför framtiden och optimism i vardagen.

I all enkelhet.

Flattr this

4 comments:

 1. Tack min vän - så glad jag blir när jag ser att det som jag ville säga har gått fram.

  ReplyDelete
 2. Jag som har ett blogginlägg liggandes
  där det står "Känner ni till ordet intersektionalitet?"
  sedan står det inte mer .__.

  ReplyDelete
 3. Gun: delad glädje är enligt sägnen dubbel glädje. ^^

  Miku: såna inlägg har jag också. *erkänner*

  ReplyDelete
 4. En vacker dag
  sitter vi där på ålderns höst
  och bah "Nu vet jag vad jag skall skriva!" :D
  Kanske.

  ReplyDelete