Tuesday, January 26, 2010

Vikten av definitioner

Jag har i ett par av de senaste inläggen börjat med att säga att jag i de senaste inläggen skrivit någonting. Så även i det här inlägget. I ett antal av de senaste inläggen så har jag försökt stryka under, emfasera och på diverse vis markera att det är oerhört viktigt med definitioner. Det är inte bara viktigt - det är absolut centralt. Vad du än gör så gör du det med någon slags definition av någon slags mål i huvudet - och, än mer, med ett visst antal definitioner som verktyg på vägen.

Beroende på hur vi definierar saker, så agerar vi på olika vis. Detta gäller särskilt inom politiken, där de traditionella ideologierna - om än inte partierna - ställer sina definitioner av vad ett gott samhälle, ett gott förfarande och ett antal andra godheter mot varandra. Den ideologiska socialismen brukar betona att det här med ekonomisk jämlikhet och utjämning av ekonomiska tillgångar är definitionen av samhällsnytta och godhet. Den ideologiska liberalismen betonar att individuell frihet och ett minskat inflytande för staten i medborgarnas angelägenheter är deras definition av samhällsnytta. Olika ideologier, olika definitioner - samma begrepp.

Ni ser säkert här hur avgörande det är att förstå att det handlar om just definitioner. Inte om lösa ord som visioner, ideal, framtidsplaner, värderingar, utopier eller världsbilder, utan om definitioner. Varje parti har sina definitioner av det allmänna goda, av den bästa vägen framåt, av vad som bör göras. Att säga att ett parti har en vision, ett ideal eller liknande är en sak - då är det är i princip omöjligt att sätta sig in i ett sådant utan en massiv kvalitativ analys, vilket gör att spelrummet för handviftningar och tom retorik är enormt. Om en i stället får det hela att handla om definitioner så är det en helt annan sak - då rör dig sig om kedjor av nödvändiga slutsatser i ett logiskt resonemang, där implikationer kan dras från de ställningstaganden som görs, där den interna koherensen i de föreslagna handlingarna kan undersökas, där konsekvenserna av deras föreslagna handlande kan sättas i relation till det vi kallar verklighet.

Av den här anledningen är diskussionen om Sahlins handväska, Reinfeldts klocka eller något annat modestatement politiskt irrelevant. Den säger ingenting om hur de definierar någonting alls. De ger inga ledtrådar om vad de ser som det allmänna goda, vad deras parti som kollektivt handlande enhet anser vara den bästa vägen framåt, om vad de avser att försöka förvandla framtiden till. Handväskor, armbandsur, - ixnay, otay!

När allt handviftande är gjort handlar politik - så som det definieras i böckerna om demokrati - om att i en deliberativ process rationellt finna den uppsättning handlingar som kan accepteras och godtas av det stora flertalet. Vad som är rationellt beror på hur premisserna definieras, och detta blir därmed det viktigaste i den politiska processen.

Eller borde vara.

Jag vet inte om ens moderater vet vad Moderaternas definition av det goda samhället är. Jag vet inte om ens socialdemokrater vet vilken framtid som Socialdemokraterna vill uppnå. Jag kan inte ens börja gissa hur ett gott agerande ser ut utifrån ett centerpartistiskt perspektiv. Jag har inga definitioner från deras sida, och jag vet inte om de har några sådana heller.

Det ska bli intressant om vi får några innan valet.

1 comment:

  1. "ixnay, otay"
    Varför är det inte en länk? Borde det inte vara det? Jag som trodde att jag hade lärt mig dina länkningsmönster!

    ReplyDelete