Tuesday, April 7, 2009

Internethumor 2

Now, grejen med nätet är att det pågår flera diskussioner samtidigt. Offlinevärlden är väldigt här-och-nu-inriktad - saker som händer händer antingen i nuet, eller så har de redan hänt. Att vara uppmärksam på det skeende som pågår är därför av central vikt; om en blinkar en gång för mycket så har ögonblicket passerat, och sedan är det för sent. Att vara koncentrerad på det närvarande är ovärdeligt, och att koncentrera sitt agerande och sin kommunikation till det enda närvarande ögonblicket blir precis lika ovärderligt.

Vi nätvarelser har inte samma behov av fokus. Offlinevärlden är ett och enbart ett sammanhang, och för att röra sig från det ena till det andra krävs någon slags övergång, en medveten ansträngning. Onlinevärlden kräver, som kontrast, ett musklick. Enbart.

För att exemplifiera så krävs det ett visst arbete att ta sig från campus till stadskärnan i de flesta städer. Inte alltid särskilt mycket, men det är ändå ett påtagligt moment. Kommunikation kräver därför en åtskillnad mellan folk som inte är närvarande och de som är det.

Online, däremot, är teleportering det främsta sättet att ta sig runt på. Skillnaden mellan att vara någonstans och att inte vara det är noll, i och med att det går att ta sig dit närmast ögonblickligen. Det går därför också hur bra som helst att vara på flera olika platser samtidigt - det är till och med standardläge för de flesta.

Ni ser själva vilken skillnad detta innebär för kommunikationen och humorn. Offlinevärldens versioner är fundamentalt grundade i häret och nuet, i tidens och handlingens enhet. Onlinevärldens ditosar är baserade på teleportörens omedelbarhet.

En konversation IRL/AFK börjar således i ena änden, fortsätter logiskt och nödvändigt framåt och når sedan en slutpunkt, där konversationen avslutas. En början, en mitt, och ett slut.

URL, däremot, ser det annorlunda ut. Eftersom det inte finns någon nödvändighet att befinna sig konstant på samma plats, så hoppar en runt ganska frekvent mellan olika sidor och platser. Det går hur bra som helst att påbörja diskussioner och konversationer på dessa platser, men för att påbörja en ny diskussion någon annan stans så måste inte den diskussion en redan är inblandad i avslutas, som AFK. Det går nämligen hur bra som helst att teleportera sig mellan diskussionerna, och ingen märker om och när en multitaskar.

Om en är en aktiv diskussionsskapare så tar det inte allt för lång stund innan en är inblandad i flera diskussioner samtidigt. Efter ett tag så kommer en att vara inblandad i ett flertal diskussioner om ett flertal ämnen, där antalet diskutanter är mindre än antalet diskussioner. En kommer alltså att prata med samma människa på flera olika platser, om flera olika saker och i flera olika sammanhang - samtidigt.

Varje diskussion kommer att vara en egen sådan, men sammantagna leder de till en helt annan kommunikativ situation än den klassiska offlineversionen. Offlinediskussioner består av en sammanhållen helhet, medan onlineditos består av mer eller mindre lösryckta fragment och kommentarer och påpekanden. Det är helt okej att svara på någonting med enbart en smajlie på nätet, i och med att kommunikationen kommer att fortsätta på andra platser och i andra sammanhang. IRL vore det oartigt att bara le mot någon och gå vidare.

Många som känner folk över nätet blir av den här anledningen smått överraskade när de träffas 'på riktigt'. Det som tidigare varit ett multimodalt och asynkront - dvs mångplatsligt och turordningsbaserat - blir helt plötsligt förvisat till en enda plats och ett enda sammanhang. Övergången är inte helt given, men utgången brukar för det mesta bli rätt bra.

Nu gör jag förstås en analytisk och smått överdriven åtskillnad mellan IRL och URL här, men ni anar vartåt det barkar. Kommunikation i de olika världarna sker på olika villkor, och humorn i de olika världarna ser av den anledningen också olika ut. Den ena blir omöjlig att förstå om den tolkas på den andras villkor, och vice versa.

Det tenderar att glömmas bort ibland. Även om låten Girls just wanna have fun var en hit redan innan internet blev sig självt. -

2 comments: