Wednesday, November 28, 2012

Den enkla versionen av internet

De gamla grekerna hade en enkel metod för att ta reda på saker. De började med en enkel premiss, och undersökte sedan vad som hände om de höll sig till denna under undersökningens gång.

Låt oss, för nostalgins skull, ta en enkel premiss och utgå från denna:

Allt större delar av våra liv är kopplade till internet, vare sig vi använder det eller inte.

Det är en ganska enkel premiss, inte sant? För de som använder internet så är det en självklarhet - allt större delar av det sociala, kulturella och ekonomiska livet blir allt mer nätburna, och ju mer vi börjar ta för givet att allt ska ha en länk desto större blir denna koppling.

De som inte är lika nätaktiva blir även de påverkade - inte minst som de sociala, kulturella och ekonomiska aspekterna av nätets existens påverkar även den, om än indirekt. Så som genom konkursen av Expert eller spontanimporten av Gangnam Style. Eller, för den delen, den försvåring av kommunikation med diverse institutioner som följt på bortrationaliseringen av den traditionella sekreterarrollen. På samma sätt som införandet av tågsystemet påverkade även de som sällan åkte tåg, så medför internet förändringar även för de som sällan surfar på informationsmotorvägen.

Så. Allt större delar av våra liv är kopplade på internet. Det är premissen.

Hur borde vi, i ljuset av detta, ställa oss till de allt mer omfattande lagarna rörande internet som håller på att implementeras, och de ännu mer omfattande lagar som håller på att diskuteras?

Det är trots allt inte längre bara en perifer fråga som bara rör ett privilegierat fåtal med svåråtkomliga expertkunskaper, utan alla är med på tåget numera. Det är deras nya arena för sociala interaktioner, det är här deras kulturella identiteter byggs upp, det är här samtidens konsumtionsbeteenden formas, det är på det stora hela på nätet som allt av samhällelig relevans tar plats.

I en eller annan form. Med olika grader av direkthet.

Så när ett lagförslag antyder att det vore en god idé att övervaka internet, så är det inte bara ett litet fåtal aktiviteter på marginalen som avses. Det är den allt större delen av våra sociala, kulturella och ekonomiska vardag som avses. I sin helhet - inklusive vem du pratar med, vad du handlar och (betänk implikationerna av detta) vilka pinsamma hemligheter du googlar.

Månne är det inte riktigt det vi vill att statens tjänstemän ska ha tillgång till. Det kanske finns ett egenvärde i att kunna undra över hur fotvsamp eller överraskningsgraviditet kan hanteras utan att staten får reda på det.

Det räcker med en enkel premiss för att nå fram till slutsatsen att vi kanske behöver tänka lite extra när det gäller vad vi lagstiftar om internet. Du kommer förmodligen på fler aspekter om du spinner vidare utifrån denna enkla premiss.

Go for it.

Flattr this

No comments:

Post a Comment