Saturday, September 15, 2012

Problembaserat boende

Det finns inga enkla lösningar på problem.

En skulle kunna tro att det vore en enkel manöver att bygga bort bostadsbristen. När någonting beror på att någonting inte görs, så skulle det kunna tänkas att detta någontings görande borde vara en lösning på problemet. Med andra ord så borde lösningen på bostadsbristen vara att helt enkelt bygga nya bostäder.

Tydligen inte. Bevisligen.

Om det nu inte går att bygga bort problemet, så torde nästa steg vara att använda de befintliga bostäderna effektivare. Exempelvis genom att ge någon form av avdragsrätt för personer som hyr ut delar av sin bostad till någon annan. Eller genom att uppmuntra bildandet av kollektiv med liknande ekonomiska incitament. Med tillräckligt starka uppmaningar från och till plånboken, så torde antalet personer per bostad kunna ökas utan att någon tvingas till någonting.

Särskilt då problemområden av typen villamattor, där det ryktas att det finns väldigt mycket bostad per invånare. Detta är en outnyttjad potential som borde undersökas närmare.

För att fortsätta på temat problembaserade lösningar: vad ställer sig i vägen för dettas inträffande?

Flattr this

No comments:

Post a Comment