Tuesday, September 11, 2012

Den lata arbetsmarknaden

Jag gillar tanken på att arbetslösa är arbetslösa bara för att de är lata och har en bristande känsla för entreprenörskap. Mestadels eftersom det är en tanke som bara kan tas på allvar av den som utövar intellektuell lathet och bristande känsla för entreprenörskap.

Låt oss titta på den svenska arbetsmarknaden, i all snabbhet.

Det är löjligt dyrt att anställa svenskar, det är förenat med ohemult många krav att driva en svensk arbetsplats, skatterna och byråkratin tar ibland lika lång tid som själva kärnverksamheten, och så vidare.

Låt oss titta på den internationella arbetsmarknaden, i all snabbhet.

Det är löjligt billigt att anställa fattiga människor i utvecklingsländer, det är inte tal om sådana besvärligheter som arbetsvillkor, och om du är tillräckligt storskalig så kan du till och med skattebefrias av landet du tillfälligtvis bedriver verksamhet i. Tillfälligtvis, i och med att du med ditt entreprenörssinne redan vet att du kan flytta verksamheten till någonstans billigare när de lokala infödingarna börjar ställa irriterande krav.

Låt oss betänka vad detta kan betyda för den svenska arbetsmarknaden.

Hmm.

Det är nog lathet och bristande entreprenörskap som är bekymret. Helt klart.

Flattr this

No comments:

Post a Comment