Thursday, April 8, 2010

Tidszoner

Förr i tiden var tiden någonting som var tätt förknippat med dygnet och dess rullning - när dagsljuset gassade var det arbetstid, och när den inte gjorde det var det inte det. Jag skulle kunna säga att det var en enklare tid, men då skulle historikerna hoppa på mig för att jag gör en allt för grov förenkling, och retorikerna skulle gnälla på att jag missbrukar inledningen för att framställa nuet i bättre dager än vad det egentligen är. Likväl. Det kanske inte var en enkel tid, men onekligen en enklare sådan.

Så här i denna vår samtid så finns det en hel drös tidszoner att ta hänsyn till. Till att börja med de 24 mer traditionella zonerna som vi delar in världen i - plus de halvtimmes och kvartszoner som vissa länder placerar sig i. Därefter så finns det arbetstid, tid innan deadline och en något större drös underordnade tider som ständigt inverkar på våra liv.

Här på internet så spelar klocktid ibland och ibland inte någon roll. Vissa sidor är sådana att de förmedlar information som är giltiga över långa tidsperioder - så som typ Skatteverket - och det spelar liksom ingen större roll om det är publicerat 1:37 AM eller PM. Andra sidor - hej Twitter - har ett innehåll som åldras i termer av minuter, och det blir en smula konfyst att svara på inlägg som skrevs för allt för länge sedan. Att maila folk är dessutom kanske någonting som bör göras bäst på morgonen eller på kvällen - beroende på om det är mottagarens morgon eller kväll som avses.

Men det finns också olika tidszoner i den mån att det pågår tusentals - eller, rättare, miljontals - diskussioner om precis allt precis just nu, som var och en av dem har var sin tidslinje. Precis som afk, med andra ord, men med den stora skillnaden att där den främsta metoden för att förflytta sig afk är genom att röra sig i rummet, så har nätet den egenskapen att den främsta metoden för förflyttning är teleportering. Där det tar ett tag att förflytta sig mellan, säg, Örebro och Stockholm, så tar det bokstavligen två klick att förflytta sig från New York Times till Kapstadens dito. Eller, för den delen, mellan olika forum med olika grader av aktivitet. Detta har vissa konsekvenser på hur tiden organiseras.

Det blir inte särskilt intressant att beskriva ett skeende på nätet i termer av att "först hände detta, sedan detta, sedan detta, sedan..." - i alla fall om det rör sig om någonting ambitiösare än en ren beskrivning av vad som hände på en viss sida vid ett visst klockslag. Det finns ju som sagt mer än ett skeende/en plats, och det som händer på nätet är mer en fråga om hur dessa samverkar än om hur ett visst givet av dem råkar te sig.

Låt oss, till exempel, ta den här bloggen - den som du har framför dina ögon just nu. Det går förvisso att skriva en historia om hur det hela började med att jag läste retorik och sedan upptäckte att min äldre blogg inte hade plats nog för det jag ville retorisera om, och sålunda startade en ny - men det är inte intressant om vi vill förstå varför det som sägs idag sägs just idag. I stället vore det mer givande att se till vad som händer på andra platser - vad folket på Livbåten skriver, vad Emma tar upp, vilka Yami länkar, vad Maloki analyserar, vad Felten fabulerar, eventuella inlägg på Live etc. Det finns ett gäng teman som pågår på, parallellt med och ibland till och med kring denna min bloggsak, och om vi ska förstå dessa så måste vi gå utöver vad mina inlägg handlar om.

Frågan om tid blir med andra ord synonym med frågan om rum, och det finns lika många tidszoner som det finns platser. Varje plats har sin egen kontinuitet med sina egna linjära händelser - vilket ses tydligt på bloggar, där inläggen publiceras ett i taget - men skeendena som sådana sker på många platser och tider samtidigt. Det blir, med andra ord, en smula komplicerat att försöka förklara vad som har hänt när någonting har hänt. -

Visst är det en underbart komplicerad samtid vi lever i?

No comments:

Post a Comment