Tuesday, April 13, 2010

Att analysera en blogg

Ibland skriver även jag förvirrade inlägg. Jag erkänner villigt att jag var lite småstressad när jag skrev inlägget om tidszoner, och att det blev därefter. Maloki ansåg det vara ett inlägg av viss kaliber, och jag hörde visst positivt mummel från mina kollegor i partiet, men rent generellt så känner jag mig ändå en smula missnöjd med det. Så därför kör vi det en gång till, ordentligt. Som jag menade att det skulle vara.

Vad jag hade tänkt påvisa var att det finns långt fler faktorer att ta i beaktande när en vill analysera en blogg än bara den text som står i inläggen. Som ni redan anat från mina inlägg om skrivande och bloggande så är dessa två saker två olika aktiviteter, och de måste bägge förstås var för sig för att analysen av bloggen ska vara rättvisande. Dessutom så måste den rådande tidsandan tas med i beräkningen - vilket ger oss tre variabler att försöka pressa in i en enda förståelse.

För att kunna analysera en blogg måste vi därför göra tre delanalyser, och sedan se hur dessa tre delar interagerar och dialektiskt påverkar varandra.

Det första är skrivandet - texten, de resonemang som förs, de retoriska figurer som används, de nyckelord som betonas, de ideologiska utgångspunkter som interpunkteras. Det går inte att komma ifrån att en måste läsa bloggen för att förstå den. Vanligtvis är det inte nödvändigt att genomföra en mer formell analys, men minimikravet är att åtminstone skumma igenom ett par trettio inlägg och få in den generella tematiken och den övergripande stämningen i bloggen. Inläggen tenderar att uppvisa vissa likheter med varandra över tid, och efter att ha läst tillräckligt många inlägg så går det att få in den "personlighet" just den specifika bloggen har.

Det andra är bloggandet - vilka andra bloggar som länkas till/från, vilka inlägg som skapar reaktion/reageras på, vilka som återfinns i bloggrollen,  hur ofta bloggen uppdateras, dessa uppdateringars karaktär; kort sagt, alla dessa interaktioner med andra bloggar eller sidor som konstant pågår hos en bloggare som gör mer än bara skriver texter. Det pågår en hel del strategier vid urvalet av vilka som länkas, vilka som ignoreras, vilka inlägg som hyllas och vilka som drabbas av smädelse. Dessa måste förstås analyseras och förstås om bloggen som sådan ska förstås - i många fall ger dessa strategier direkt upphov till en hel kategori av de inlägg som återfinns, och att missa denna dimension kan ge upphov till märkliga feltolkningar.

Det tredje är tidsandan. Denna är lite mer diffus, men ändå påtaglig när dess konturer väl skönjats. Den finns både på större och mindre skala. Just nu börjar vi exempelvis närma oss ett riksdagsval, vilket färgar av sig på de politiskt inriktade bloggarna på ett övergripande plan. På lite lägre nivå så håller Bjästa-fadäsen sakta men långsamt att fasas ut, till förmån för nästa intressanta händelse. Vid varje given tidpunkt finns det ett antal såna här större eller mindre andor i luften, och det hjälper något oerhört att kunna känna av dessa.

Now, när en lyckats analysera dessa tre saker så måste de förstås relateras till varandra. När bloggare b svarar på ett inlägg som bloggare a har skrivit så sker detta svar dels inom ramen för den relation som finns mellan a och b, och dels inom ramen för den tidsanda som råder för stunden. Detta gäller särskilt för oss politiska bloggare, som vare sig vi vill det eller inte reagerar olika på samma inlägg beroende på om det är skrivet av en partikollega eller en konkurrent - än mer som det ju är valår.

På samma vis gäller det att ställa bloggandet och tidsandan i relation till varandra. Länkandet inom partierna lär öka medan interpartilänkandet minskar ju närmare vi kommer valet, sorgligt men förutsägbart nog.

Kvar är förstås relationen skrivande/tidsanda, men jag tror ni intuitivt förstår att vissa ämnen skrivs om oftare vid vissa tider än annars. Vidare.

Tanken med inlägget om tidszoner var att påpeka att tiden rör sig i ett slags intersektionellt förhållande till dessa tre faktorer, plus kontinuiteten som sådan. Varje blogg har sin egen kontinuitet, dvs sitt skeende där det ena händer före det andra, men för att verkligen förstå varför en blogg rör sig som den gör så måste både skrivande, bloggande och tidsanda tas med i beräkningen - och sålunda måste inte bara bloggen som sådan utan även dess sociala miljö förstås vad som har hänt och varför.

Men en sak har jag fortfarande svårt att förstå, och det är hur jag kunde vara stressad när jag skrev ett inlägg om tid. Det verkar en smula för ironiskt för att vara sant. -

Flattr this

No comments:

Post a Comment