Friday, April 9, 2010

Skrivande och bloggande, del två

Jag fick en kommentar på del ett vars andemening var att det är positivt att folk skriver på olika sätt, och att jag begår något av ett imperialistiskt övertramp genom att påstå att det finns en skillnad mellan skrivande och bloggande. Eller, rättare, genom att antyda att skrivande på något vis skulle vara bättre än bloggande. Vilket inte direkt var meningen med inlägget - snarare var det mer ett påpekande att aktiviteten att skriva kanske eller kanske inte innehåller samma göranden som aktiviteten att blogga, och vice versa.

Detta är förstås en analytisk åtskillnad. Folk som bloggar i praktiken (blir jag nätmobbad om jag kallar dem "verklighetens bloggare"?) tänker kanske inte på att de gör antingen det ena eller det andra - de gör det de gör, och sedan är det inte mer med det. Poängen med åtskillnaden är inte att vräka ogillande på de som begår den ena och glorifiera utövarna av den andra, utan att påpeka att det faktiskt är två olika saker som pågår parallellt med varandra, och att de båda kräver olika slags agerande och tänkande. Och, än mer, att det går att vara skicklig på det ena utan att vara det i det andra.

Det kanske är på sin plats att göra en kort definition av de både begreppen. Att kunna skriva är att kunna formulera en text som börjar i ena änden och slutar i den andra, och att med denna kunna förmedla en tanke, känsla eller insikt. Att kunna blogga är att kunna dra läsare till sin blogg, kanske främst då via de institutioner som finns till hands - knuff, nyligen, intressant, twingly, bloggportalen osv etc, men även via länkande och kommenterande och dylikt. Det finns förvisso något av en korrelation mellan förmågan i det ena och det andra, men som de mer populära modebloggarna bevisat så är det inte direkt ett absolut samband. Att ha läsare är ingen indikator på ens förmåga att formulera sig, och att ha en förmåga att formulera sig är ingen garant för att ens inlägg når eventuella läsare.

Anledningen till att jag tar upp detta är för att underlätta för mina bloggarkollegor där ute i svärmen. Jag är fullt övertygad om att det finns ett stort antal bloggare där ute som är långt bättre på att skriva än på att blogga, och som verkligen lägger ner sin själ i sina inlägg men ändå inte får de läsare de förtjänar. Det vore inte helt smidigt om de gick omkring och trodde att det var något fel på deras excellenta skrivande, när det enda de behöver jobba på är sin bloggarkompetens. Det är som sagt en sak att kunna skriva, och sedan en helt annan att lyckas nå ut med detta skrivande.

Nu är jag en smula nyfiken - har du några tips om hur en kan antingen skriva eller blogga bättre och/eller effektivare? I såna fall - skriv ihop dem i ett inlägg och länka hit, så kan jag svara med att länka tillbaka i en eventuell del tre. Kommentarer må vara mysiga, men dina visdomsord får förmodligen fler läsare hos dig i inläggsform än hos mig i kommentarsform, och det vore ju synd om bara ett fåtal fick tillgång till dem, inte sant? Sharing is caring, som vi brukar säga, och just den här kunskapen borde delas med så många som möjligt.

Och, om du råkar känna någon som skriver bra men som inte kan det här med att blogga för fem öre - okynneslänka denne lite då och då, så att hen inte skriver för döva öron. Och, än mer, så att hen inte känner att hen skriver för döva öron. Och - tredje ochet gillt - haka gärna på wordnesskampanjen genom att skriva en positiv kommentar; ty även uppskattning blir större av att delas. -

Flattr this

No comments:

Post a Comment