Wednesday, April 7, 2010

Skillnaden mellan verklighet och fantasi
Skillnaden mellan verklighet och fantasi? Har ingen berättat för dig? Det finns ingen. Och om det finns en så är den väldigt svår att hitta eller definiera nuförtiden.

Imagine the view...

No comments:

Post a Comment