Wednesday, February 18, 2009

Frågor, svar, förtydliganden, kramar

Jag fick onekligen svar på tal när det kommer till mitt bloody långa inlägg om asexualitet. Fem kommentarer (i skrivande stund) av lika många läsare. Oerhört glädjande, och oerhört välkommet. Jag funderade en stund på att skriva en lång svarskommentar, men sedan tänkte jag att det vore jobbigt med en lång kommentar efter ett långt inlägg. Tårta är gott, men tårta på tårta är en pleonasm.

Bättre då med ett nytt inlägg, i stället, där alla frågor och invändningar får det utrymme de förtjänar.

Först ut en kram till Mia (Avenit, asexuell, vän), som gillade liknelsen om fågelskådarna. Sedan en likadan till Malin-bollen, som frågade snällt.

Aaron frågar hur det här med attraktion och kärlek ter sig för en asexuell. När det gäller kärleken så tar den sig uttryck precis hos alla andra: nyfikenhet, intresse, en önskan om att få den Andre att le, neurotisk besatthet - hela paketet, från alfa till omega. Förutom, då, den sexuella biten. Attraktion fungerar även det som hos andra, men med andra förtecken. Vissa människor har mer 'vill vara med'-faktor än andra, men den grundar sig inte i sexighet, utan i - annat. Exakt vad beror på vem och var, så som så mycket annat. Allt intresse för medmänniskor är inte enbart sexuellt intresse, även om mycken tonvikt läggs vid sådant.

Andreas frågade om var gränsen för sex går, och om jag tyckte att det finns snygga människor. Now, jag vill inte skriva ännu ett bloody långt inlägg, så jag nöjer mig med att svara på den förra frågan med en nickning och ett 'det är onekligen en väldigt bra fråga'. På den senare frågan är svaret att det, onekligen, finns vissa människor som lyckas fånga min uppmärksamhet på ett positivt vis. Det brukar dock ligga mer i deras sätt att röra sig än i deras utseende per se; folk som rör sig snyggt blir snygga, hur de än råkar se ut. Sexighet is optional.

Livsagnostiker är avers mot min definition av den romantiska kärleken. Den är, enligt henom, för snäv och för generaliserande, på samma gång. Min definition ser, i okonstlad form, ut så här: den romantiska kärleken går ut på att de tu inte har sex med någon annan utan sin medparts tillåtelse. Invändningen mot detta består i att det, faktiskt, finns sådana saker som öppna förhållanden, polygama förhållanden och dylika former av förhållanden där de inblandade, trots allt, har sex med andra än medparten. Min definition är därför fel och överdrivet exkluderande.

Jag tror invändningen bygger på ett missförstånd. Jag säger inte att poly- och/eller öppna förhållanden inte förekommer. Jag säger att de är undantagna från normen, och att det krävs ett aktivt beslut från de inblandade för att ett förhållande ska bli ett sådant. Ett förhållande där bara den ene lever i ett öppet förhållande och agerar därefter är inte ett öppet förhållande; om den andre tror att det är ett traditionellt förhållande så är den andre Otrogen, rätt och slätt. Enbart och endast i de fall där bägge är överens om att förhållandet är någonting annat än ett traditionellt sådant är det tillåtet för de inblandade att bege sig ut i världen på nya erövringståg. De följer inte normen, men de måste ändå förhålla sig till den, och definieras negativt (i logisk bemärkelse) av den.

Det förekommer förhållanden som inte är monogama. Givet. Men dessa är sådana att det någon gång under förhållandets gång gjorts absolut klart att det inte är ett monogamt sådant. Nyckelordet i min definition är tillåtelse. Att tillåtelse faktiskt ges ibland gör inte definitionen ogiltig, precis som att tyngdkraften inte upphävs när ett flygplan lyfter. Flygplan måste fortfarande bry sig om tyngdkraften, även uppe i luften; icke-monogama förhållanden måste finna sig i att vara definierade utifrån någonting de inte är, även och särskilt när de försöker vara någonting annat.

Oh my. Vi har inte nått gränsen för bloody långt än, men nästan. Vi stannar där, innan folk börjar klaga på att jag skriver för mycket. -

4 comments:

 1. "Ett förhållande där bara den ene lever i ett öppet förhållande och agerar därefter är inte ett öppet förhållande; om den andre tror att det är ett traditionellt förhållande så är den andre Otrogen, rätt och slätt."
  Ja, självklart det är helt rätt. Det ska fortfarande finnas vetskap om den andres sexuella preferenser, men personen behöver inte be om tillåtelse att utöva detta. Personen kan i fråga endast säga att den är si eller så sexuellt/amoröst och den andre kan få välja mellan att stanna eller gå.

  Jag anser inte att den andre ger sin partner tillåtelse i ett polygamt förhållande (som kan antingen vara att flera är partners, en har flera partners vid sidan av som är antingen tillfälliga eller där på heltid).

  Där emot anser jag att man kan om man är ensam i ett monoförhållande be den andre om lov att vara med en annan antingen på grund av öppet förhållande eller rentav polygamt.

  ReplyDelete
 2. Att förhållandet över huvud taget är definierat som polygamt är ett uttryck för att tillåtelse har givits. Jag använder ordet 'tillåtelse' som snabbskrivning för den inte helt intuitiva meningen 'ett ömsesidigt erkännande av att det kommer att finnas andra med i bilden och att detta, förhållandet till trots, inte kommer att vara något problem.' Tillåtelsen är inte någonting som den ena parten ger den andra, utan någonting som är inskrivet i själva förhållandet i och med att bägge kommit överens om det, vid något tillfälle, på något sätt. Bägge måste vara med på det, men 'det' är någonting mer än bara en summa av bägges tillståndsgivande.

  Om bara den ena parten lever i tron om att det är ett polygamt förhållande så är det ett dysfunktionellt monogamt sådant. 'Det' saknas.

  Vi talar på olika nivåer igen. Vi är bra på sådant. ;)

  ReplyDelete
 3. sånna här diskussioner känns alltid lika svåra. >.< Jag kan inte förklara min asexualitet för jag förstår fortfarande inte de sexuella. Det är så... konstigt. Tusen gånger konstigare än fågelskådning, så jag är impoerad över att ens försöker förklara ^^

  *är kramad och glad*

  ReplyDelete
 4. Det är för att du är sociologiskt förstörd vilket jag inte är ;)

  ReplyDelete