Monday, February 16, 2009

Asexualitet

Jag använde begreppet 'asexuell' som en självklarhet i öppningsinlägget. Detta beror på att det är en självklarhet för mig. Det har inte alltid varit det, men det har kommit att bli det. Ibland glömmer jag bort detta, och tror att alla ser det med samma självklarhet som jag. Det är inte helt optimalt - det leder till att vi eventuellt kommer att missförstå varandra.

Därför känns det motiverat att, redan så här i startfasen, skriva ett långt inlägg där jag definierar det hela på ett begripligt och pedagogiskt vis. Så att jag har någonting att peka tillbaka på och länka till i senare inlägg. [Och, inte minst, så att det hamnar näst längst ner, dvs näst först, när en använder taggen 'Asexualitet'.] Det känns som en bra sak att börja med, och som någonting som är bra att ha gjort. Och, dessutom, som någonting som det vore bra att ha gjort ordentligt och utförligt. (För de oroliga bland er kan jag bara säga att jag tänker hålla längden på framtida inlägg på ungefär samma nivå som de två första. Vissa saker bara måste jag få ur mig innan allting annat kan fortsätta, dock; annars kommer jag att återkomma till dem i inlägg efter inlägg, och det blir lite jobbigt i längden.)

Now, för att förstå asexualitet så är en bra början att förstå ett antal saker som det inte är. För att få bort ett par vanliga missförstånd redan från början.

1. Att vara asexuell är inte detsamma som att vara sexfientlig. Att påstå någonting sådant är lite som att säga att de som inte är aktiva fågelskådare vill utrota alla fåglar. De av er som är fågelskådare vet att det finns ett närmast oändligt antal detaljer och aspekter av fågellivet att notera och lära sig uppmärksamma. De av er som inte är fågelskådare men hört sådana prata med varandra vet att det är oerhört tråkigt men att de ändå, på något vis, är oerhört entusiastiska över det hela.

Att vara asexuell är att vara ointresserad av fåglar i en värld full av fågelskådare. Väldigt många är väldigt intresserade och entusiastiska över någonting, men detta någonting är och förblir obegripligt.

2. Att vara asexuell är inte heller detsamma som att vara sjuk och i behov av hjälp. Det är inte ett symptom på någonting underliggande, det är inte en bieffekt av någonting annat. Det är, precis som homo-, hetero- och bisexualitet någonting som är sig självt, i egenskap av sig självt. Det är länge sedan vi försökte 'bota' homosexualitet, men försöken att 'bota' asexualitet pågår än idag. Tyvärr.

Många söker efter 'orsaker' till asexualitet. Orsakerna är, för det allra mesta, identiska med de som ligger till grund för heterosexualitet, homosexualitet eller bisexualitet. De finns, men de är inte nödvändigtvis sjukliga till sin natur. Precis som att anledningen till att folk blir -sexuella inte är sjukliga.

3. Att vara asexuell är inte heller, för det allra mesta, ett problem. Precis som det inte är ett problem att vara ointresserad av fågelskådning, fiske, biljard, aktiemarknaden eller poststrukturalistisk litteraturkritik. Det finns inte ett stort tomrum som måste fyllas med annat, det är ingen pusselbit som saknas. En asexuell människa är en hel människa, precis som en sexuell sådan.

De problem som ändå uppstår på grund av asexualitet består mer i de reaktioner som omgivningen uppvisar på det än i själva asexualiteten. Många försöker 'hjälpa' eller 'bota' det när de - oavsett hur - får reda på det. De flesta problem bottnar i en oförstående omgivning. Det är inget problem att vara asexuell - det är bara så vi är!

4. Att vara asexuell är dessutom inte heller detsamma som att leva i celibat. Celibata människor är sexuella människor som, av en eller annan anledning, valt och svurit att under en definierad tidsperiod avstå från att idka sexuellt umgänge, come hell or high water. Det är en ansträngning, en prestation, någonting som måste kämpas med och som en kommer att misslyckas med om en inte aktivt arbetar med det.

En asexuell människa ser inte detta som vare sig ansträngande, prestationskrävande, arbetsamt eller lyckat. Det är standardläge, defaultläge, ruta ett, normaltillstånd. Det är däremot ansträngande, jobbigt och arbetsamt att hamna i sexuella situationer.

Så. Då har vi gått igenom några saker som asexualitet inte är. Det är inte att vara fientligt inställd till sex, det är inte en sjukdom och det är inte ett problem. Men vad är det då?

Det är dels en identitet. Både en självidentitet och en kollektiv identitet. Som kollektiv identitet tar den sig uttryck i form av forum så som AVEN. Det är en oerhörd befrielse och lättnad att veta att en inte är ensam. Som självidentitet är den en oumbärlig hjälp, i och med att ytterst få aktiviteter och situationer utgår ifrån att vi är asexuella. Det tas för givet att vi är antingen hetero, homo eller bi - något fjärde gives ej. Om vi inte identifierar oss som asexuella, så identifierar vi oss som någon av dessa, vilket blir ett problem eftersom vi, tja, inte är intresserade av det här med sex. I och med att vi kan identifiera oss som asexuella blir det lättare för oss själva och vår omgivning att förstå att det varken är vi eller de som är fel på något vis, utan att saker helt enkelt är som de är.

Det är också, dels, en sexuell läggning, om än enbart formellt. Det är en sexuell läggning på samma sätt som att låta bli att skaffa körkort är en körstil; vi finns i statistiken, men bara för att det rent matematiskt alltid måste bli hundra procent när en sammanställer det statistiska underlaget. Det är en läggning i den mån det måste till en sexuell etikett. Det är den akuta frånvaron av sexuella impulser och det där speciella Något som gör nästa ligg så åtråvärt.


Så. En asexuell människa är en människa som identifierar sig som en sådan och som inte har det där inre drivet att göra en ny 'erövring'. Fair enough. Hur påverkar det vardagen? Vilka aspekter av livet förändras och färgas av att vara asexuell?

Alla.

Det kanske låter som en överdrift, men det är det inte. Sexualitet är närvarande i varje liten detalj av vår vardag, även och särskilt om vi inte tänker på det. Det viktigaste uttrycket detta tar sig är i form av uppdelningen mellan sådana vi kan tänka oss att ha sex med, och sådana vi inte kan tänka oss ha det med. Det näst viktigaste uttrycket är den skillnad vi gör mellan de vi faktiskt har sex med, och de vi inte har det med.

Den romantiska kärleksrelationen har som absolut fundamental grund att de båda parterna under inga som helst omständigheter och aldrig någonsin över huvud taget har sex med någon annan än den andre parten utan dennes tillåtelse. Och, om det ska vara riktigt romantiskt, ens med dennes tillåtelse. Det är den absolut mest grundläggande delen av ett modernt parförhållande. Det finns inga kryphål från denna regel, och att bryta mot den är bara ett uns mindre ondskefullt än att egenhändigt iscensätta och samordna det systematiska utrotandet av tre distinkta etniska folkgrupper. Det finns inga som helst ursäkter. Alls.

Det läggs med andra ord viss vikt vid det här med vem en har sex med, vilket för med sig konsekvenser för vårt umgänge med andra människor. Vid umgänge med människor vi skulle kunna tänka oss ha sex med men som inte utgör den där speciella Någon som vi faktiskt har det med, gäller det att till varje pris undvika att ha det. Vid umgänge med människor som vi inte skulle kunna tänka oss att ha sex med, men som skulle kunna tänka sig att ha sex med vår Någon, finns det viss risk att vi håller denna möjlighet i bakhuvudet, och låter den påverka vår uppfattning om denne.

När den asexuelle träder in på denna scen uppstår vissa bekymmer. En stor del av samhället klassificerar henom som en sådan som det är tänkbart och möjligt att ha sex med, och en lika stor del ser henom som en konkurrent på samma arena. Hen är inte ombedd om sin åsikt, utan det tas för givet att hen tänker i banor av samma logik. Att hen varken är intresserad av det ena eller det andra läggs det ingen vikt vid. Konstant hamnar hen i situationer där hen förväntas agera sexuellt, och lika konstant (miss)tolkas frånvaron av sexuellt agerande som ett sexuellt agerande på ett annat plan. (Tänk bara på den gamla leken att 'spela svårfångad'.)

Det här går igen på alla plan, nivåer och arenor. I och med att dynamiken med människor en kan respektive inte kan tänka sig ha sex med är förbytt i ett generellt inte, blir större delen av det sociala samspelet en stängd dörr, en bok på ett främmande språk, - obegripligt.

Ni anar säkert omfattningen av denna obegriplighet. Den börjar redan när en klär sig på morgonen - den som tänker i termer av att klä sig sexigt tänker i andra termer än den som tänker i termer av att klä sig varmt.  Om en sedan äter lunch med någon så har det viss betydelse om tonvikten ligger vid att det är med en potentiell Någon eller om det ligger vid att maten är god. Och vid kvällningen, när vissa hämningar släppts, spelar det viss roll om en uppfattar eller inte uppfattar de subtila men ändå inte helt omärkbara signalerna som säger att det finns en Möjlighet till Något.

Now, precis som att det går att lära sig ett främmande språk genom att plågsamt och mödosamt och under lång tid öva och träna och repetera de viktigaste grammatiska reglerna, böjningsmönstren och nyckelorden, så går det att på tre ungefär lära sig den sexuella koden. Det blir dock som en kines som lär sig engelska i vuxen ålder: det generella budskapet går fram, men de subtila nyanserna, de böljande beskrivningarna av skiftningarna i doften hos en daggdränkt ros i den månbelysta dimman som ligger över den öppna ängen där en bädd av blommor bildar en fond som får din skönhet att framstå som någonting hämtat direkt ur en midsommarnattsdröm - händer inte. I alla fall inte i första taget.

Därför kan jag redan nu, efter denna korta introduktion i ämnet, säga som så att jag aldrig, någonsin, ever vill ha sex med dig. Jag förstår att ditt agerande, på ett eller annat vis, eventuellt kanske möjligen kan vara en antydan till en framtid innehållandes Något. Det blir inget. Det beror inte på att du är ful, otillräcklig, saknar charm eller är Fel i största allmänhet. Nej, det beror på att jag saknar den inre glöd som driver människor till att söka sig till varandras omedelbara fysiska närhet. Där andra har en masugn av begär och behov har jag en filbunke vars aktiva dagar är över; där andra har en störtflod av känslor och emotioner har jag en stilla lagun vars milda vågor sakta skvalpar in över en strand full av snäckor och sköldpaddor. Vilket leder till att jag kommer att agera på sätt som du förmodligen inte förutsäger eller förutsätter att jag kommer att göra.

Oavsett vilken kategori du placerar in mig - förstå att det är ett feltänk. Det är inte den jag är. Jag agerar inte på sådana scener, spelar inte sådana spel, förstår mig inte på sådana manövrar. Jag är inte intresserad av dig, dina nära, dina kära eller någon annan. Det är ett dött område för mig.

Och det påverkar allt jag gör. Allt jag är.


Men damn you att jag någonsin kommer att tänka på det som ett problem, som en brist. Det är det inte. Det är Jag. Och jag är hel, precis som jag är.

Välkommen in i min värld.


Flattr this

25 comments:

 1. "Att vara asexuell är att vara ointresserad av fåglar i en värld full av fågelskådare. Väldigt många är väldigt intresserade och entusiastiska över någonting, men detta någonting är och förblir obegripligt."

  Haha, bästa förklaringen hittills :D Jag har alltid kört på att vissa gillar tårta, andra inte, men den här var såååå mycket bättre ^^

  (so, in all fairness-hur många tror du läser hela det här inlägget? ^^ )

  ReplyDelete
 2. Jag läste det! Och jag kan inte hjälpa att jag tänker någonting i stil med drifter och behovstrappor. För mig och de flesta av oss är sex någonting viktigt, förvisso djupt personligt (och privat), för att jag ska må bra.

  Jag menar inte att det är något fel att vara asexuell och inte heller att man måste ha en sexdrift för att vara en fungerande människa. Men jag har aldrig (sant: ALDRIG) tidigare hört talas om asexualitet såsom du beskriver den här. Jag visste att folk är mer eller mindre intresserade av sex men jag trodde att alla på något plan fann något intresse av det.

  Hur fungerar det med attraktion? Känner man som asexuell sig aldrig dragen till någon? Aldrig upphetsad?

  Hur fungerar kärlek utan sex? Är man som asexuell bara förmögen att känna kärlek av den typ som de flesta känner för sin mamma, syskon, vänner?

  Intressant inlägg om än långt.

  ReplyDelete
 3. jag funderar på exakt samma frågor som aaron, fast kanske inte riktigt samma formulering. Var går gränsen för sex? Att kyssa min flickvän har för mig samma funktion en kram eller ett handtag, men mer uppskattande och kräver tillstånd från båda parter.

  Tycker du att det finns snygga människor? Jag kan tycka att vissa _hästar_ är snygga, utan att för den skull tycka något sexuellt. Samtidigt fascineras många över abstrakta akvarellmålningar, som jag inte tycker något alls om...

  Jag läste förövrigt faktiskt hela inlägget, och vill förstå :)

  ReplyDelete
 4. Jag läste hela, jag läste hela! iih!

  Och ja, även om jag anat att det var ungefär såhär det låg till så fick jag minsann en utförlig och grundlig förklaring nu.

  Hiih.
  Kramas? <3

  ReplyDelete
 5. Läst all of it och inga supriser där inte. Där emot har vi det där problemet mellan hela bollen och nyanser av bollen igen.

  "Den romantiska kärleksrelationen har som absolut fundamental grund att de båda parterna under inga som helst omständigheter och aldrig någonsin över huvud taget har sex med någon annan än den andre parten utan dennes tillåtelse."

  Öppet förhållande? Polyamorösa/sexuella? Osv. Lika generaliserande som du anser att andra är mot asexuella är du mot -sexuella, i min mening.

  ReplyDelete
 6. Åh, jag tyckte det här var bra skrivet! Jag brukar också jämföra sex med fågelskådning (och golf) fast det brukar inte bli så där bra.

  Det är alltid intressant att läsa en annan asexuells syn på asexualitet och sexualitet.

  ReplyDelete
 7. Det där med fågelskådningen var fetkul ^^

  ReplyDelete
 8. Mycket intressant och bra skrivet.
  Som ett generellt omdöme om den romantiska kärleksrelationen stämmer det.
  Den romantiska uppfattningen är orsak till oerhört mycket ont i samhället. Dels att många lämnas utanför, dels att svårigheterna att skaffa sex kan vara otroliga, dels att den utgör baksidan på den ännu existerande skammen över sexualiteten, dels att dessa romantiska par ibland kan agera med en infam ondska mot omgivningen. Den enkla lösningen, prostituerade, är naturligtvis förbjuden i ett sådant samhälle.
  Beskrivningen är träffsäker av den romantiska traditionen, vari inte ingår polygami, gruppsex, promiskuitet, eller vanlig enkel prostitution, trots att starka känslor kan uppstå för en prostituerad. Sambandet mellan den romantiska kärleksuppfattningen, kristna äktenskapet, ekonomiska förhållanden, och årtusenden av förföljelse av andras sexualitet, eller asexualitet, är glasklart.
  Lika uppgående i varann, och älskande varann som dessa romantiska par förutsätts vara, lika intoleranta har dom varit mot andra.

  ReplyDelete
 9. Tror nog ändå, i min egen lugna vrå, att det är att jag är ful och otillräcklig... *snyft*

  ;)

  Vilket sanslöst grymt inlägg! (Ännu ett!) Tack för att du medvetandegjorde asexualitet som en läggning!

  ReplyDelete
 10. Det här inlägget har tydligen gått och blivit något av en inofficiell definition av begreppet. Goto-page nummer ett, typ. Jag förstår inte varför.

  ReplyDelete
 11. Riktigt grym text, jag har bara en fråga: onanerar du? För jag har för mig att man får problem med prostatan om man inte gör det... Och om du onanerar - vad tänker du på medans du gör det? Ingenting?

  ReplyDelete
 12. Intressant om detta ämne som jag inte visste mycket om.

  Personer med Aspergers har ju som bekant svårigheter att förstå avsikten bakom andra människors beteenden och de uppfattar många situationer på ett annorlunda sätt. De har också ett stört känsloliv och kan inte känna med andra människor. Kommunikationen sker på ett formellt och intellektuellt plan. Kan man säga att detsamma gäller dig? Jag tänker särskilt på detta som du skriver: ”Jag är inte intresserad av dig, dina nära, dina kära eller någon annan. Det är ett dött område för mig.”

  ReplyDelete
 13. Fy fan vad du är vacker i själen ändå. /22

  ReplyDelete
 14. Jag är en -sexuell människa.
  Ändå är de flesta kontakter jag har med andra människor helt asexuella.
  Därför skulle jag ha trott att det skulle vara tämligen oproblematiskt att vara asexuell.
  Kanske lite jobbigt att avvisa inviter, men det drabbar ju också de -sexuella. Det är ju inte bara de man är intresserad av som visar intresse.
  Därför var det intressant att läsa detta inlägg.

  ReplyDelete
 15. Har läst för jag vill lära känna dig som person. Min inställning är att en ska vara som en är. Det är vi bäst på
  kram
  piratemom

  ReplyDelete
 16. Har letat överallt, skrivit till nätverket asexuell blogg, inget svar, nada. Jag är lesbisk och asexuell och letar med ljus o lykta efter likasinnade i Mamöregionen. Vet ni något, någon som kan vara till hjälp?
  L

  ReplyDelete
 17. L: jag känner tyvärr inte till några. Dock, jag petar lite på folk och ser vad de har att säga.

  ReplyDelete
 18. Är du diagnostiserad med Asperger?

  MvH
  Calle
  tegis.wordpress.com

  ReplyDelete
 19. Intressant blogg! =)

  Asexuality Visibility and Education Network är en bra sida: http://www.asexuality.org/

  Hmm, om det är svårt eller lätt med asexualitet beror väl (för det mesta) på om man är romantisk eller aromantisk. Ett "kompromiss"-förhållande med en sexuell kan ju aldrig vara en kompromiss om man inte vill ha sex.

  Å andra sidan så har jag funnit att ett romantiskt förhållande med en asexuell inte är en sådan omöjlighet efter att jag blivit aktiv på AVEN, fast jag tycks vara den ende aktive svensken för tillfället.

  Anyway, AVEN har varit en mycket stor hjälp för mig i alla fall, så det kan vara värt att kika på. Mitt användarnamn där är Henny.

  (Är aspergare, förresten)

  ReplyDelete
 20. a jag läste lite om det där för ett tag sen, intressant ju! men jobbigt förtryck, jag förstår dig ungefär till 1000%.

  peace :)

  ReplyDelete
 21. Lika svårt som du menar att sexuella har att förstå asexuella, verkar du ha att förstå oss? Vi fungerar nämligen oerhört olika. Vi är olika individer.

  Sexualiet är inget ständigt närvarande perspektiv på all min interaktion med andra människor, bara för att det händer att jag blir sexuellt upphetsad. I perioder, s ointrom efter att jag fött barn, är jag helt ointresserad av sex, medan jag i perioder, som då jag skulle vilja bli med barn, är oerhört intresserad av sex.

  Jag antar att asexuella också fungerar olika på många plan, men kanske har det gemensamt att de aldrig någonsin, i någon period av sitt liv, har ett intresse för sex?

  ReplyDelete
 22. TAAAAACK!!!!!!! för dina klockrena ord. det här texten har jag velat gå runt med på en tröja hela mitt liv utan att verkligen INSE det förrän jag läste den, tacktacktack kära du för att du sammanfattade det så fint

  ReplyDelete
 23. Hmm, inget svar på någon fråga. Varför ha ett kommentarsfält om man inte använder det?
  Hursom, bra beskrivning på hur du tror att samhället är uppbyggt även om du missat en liten detalj.
  Om jag är bland några homosexuella och inte vet om det, samt de vet inte att jag är straight, hur tror du att det uppfattas? Jag har upptäckt att många homosexuella tror att jag är gay, vilket gör att jag hamnar i exakt samma situationer som du beskriver. Jag vet ingenting om det, hur de beter sig eller så. Livet är och förblir olika för de flesta. Det är väldigt få vi eller dem.
  Att sedan reklamen och media skapar en värld hur den tycker att det är, är en helt annan sak.

  ReplyDelete