Saturday, February 28, 2009

Internetkultur

Jag har fått offlinekommentarer om att jag använder ordet 'internetkultur' på ett väldigt löst vis. Jag använder det som om ni redan har en bestämd uppfattning om vad det handlar om, som om det inte behöver förklaras närmare. Jag funderade inte mer över detta förrän för några dagar sedan, när jag försökte förklara just internetkulturen för en offlinemänniska. Jag försökte, men jag lyckades inte riktigt till en början. Men sedan, efter ett tag, lossade det, och förståelse hände.

Jag misslyckades i början eftersom jag konsekvent hänvisade till platser online. Det ingår inte riktigt i min världsbild att det finns människor som inte känner till vissa saker, så jag hänvisar ständigt till dem. Alla känner till dem, right? Alla vet att vatten är vått och att bollen är rund, eller hur?

Jag började med att prata om Blackboard. Now, att personen jag pratade med inte kände till det är inte så konstigt, eftersom det är ett halvobskyrt webbverktyg som vi studenter använder för att samordna betyg och annat byråkratiskt. Det är inte en del av internetkulturen per se, men väl en del av min vardag. Direkt efter att jag nämnde det så kom jag på att det var lite fel approach; lite som att börja förklara fotboll genom att gå igenom offsideregelns aspekter och nyanser. Inte helt optimalt.

I stället för att dra den generella slutsatsen att jag nog borde prata om något annat än en hemsida så gick jag vidare med att prata om Encyclopedia Dramatica (NSFW). Det är, för de av er som mot förmodan inte skulle känna till det, en av de största samlingarna av internetmemer som finns där ute. Ytterst få saker som cirkulerar där ute i termer av Advice Dog, Longcat, epic win eller andra stående skämt finns inte att läsa om där (i någorlunda rumsrena ordalag). Det är fortfarande fel ställe att börja på, dock; för att fortsätta fotbollsmetaforiken så är det som att diskutera teoretiskt giltiga undantag från hands-regeln och de situationer då det är tillåtet för en spelare att för ett ögonblick snudda vid bollen med handen. Intressant, men - ja. Ni förstår.

I brist på pedagogiskt skarpsinne tänkte jag att - filmer. IMDB. En sida som diskuterar sådant som även hen intresserar sig av. Hen lös upp lite grann när jag visade en sida med hens favoritfilm, men det dog lite när det visade sig att det bara fanns text på engelska. I fotbollstermer började jag nu att diskutera gräsets olika grader av grönhet och de olika grässorternas effekt på hur bollen studsar. Lite mer i fas, men fortfarande off.

Som den juggernaugt av empati och förståelse jag är fortsatte jag sedan med att visa Youtube. Här kom ett visst gensvar direkt - rörliga bilder! Saker som rör sig! Nästan som teve, fast ändå inte. Som teve, fast alla som vill kan ladda upp sina egna filmer. Hen började förstå konturerna av internätet nu, get the gist of it, skönja bergen vid horisonten. Jag hade lyckats förklara att det finns två lag om elva personer styck och att de på något sätt stod i opposition mot varandra.

I en akt av gudomlig inspiration gick jag vidare med att visa Wikipedia. Jag tänkte visa sidan om hens hemby, men den var kort. Elva ord kort. Hen frågade vem det var som skrivit den här skitsidan, och jag svarade att det är vi som gör det - vi användare. Jag fortsatte med att säga att hen, om hen ville, skulle kunna få skriva om sidan på ett längre och bättre sätt om hen kände för det och hade tålamod till det. Hen skulle inte få något betalt för det, men skulle veta att hela världen kunde läsa allt som stod att finna om hens hemby, och att hen hade gjort en insats för att sätta den byn på kartan. Och hen skulle veta att det var en insats som gjordes av den som visste bäst om det - ty vem vet mer om byn i fråga än de som bor i den?

Just där, just då, lyckades jag förklara att fotboll är en sport där två lag med hjälp av olika taktiska manövrar, sociala organisationer, fotfärdighet och individuella initiativ på dynamiska och spontana vis söker ta bollen förbi det andra lagets spelare in i respektive mål - samtidigt som spelet ska fortgå inom vissa snävt definierade ramar och regler, och att det avbryts om och när någon av dessa ramar och regler bryts. Plötsligt lyckades jag överföra förståelsen för att internet inte är en plats där saker finns, utan en plats där folk gör saker, en plats där saker händer. Just där, just då, föddes insikten om att internet inte är en plats att konsumeras, utan en plats att aktiveras. På dynamiska och spontana vis, men samtidigt inom vissa ramar och regler.

När jag använder ordet 'internetkultur' är det väldigt mycket en sådan betydelse jag avser. Inte nödvändigtvis det vi använder internet till, även om det är en del av det hela. Inte nödvändigtvis de interna skämt vi nätvarelser kastar till varandra, även om de ingår. Inte nödvändigtvis de databaser vi refererar till, även om de är viktiga. Inte heller nödvändigtvis de mediekanaler eller ens de sidor vi besöker. De är en del, men de är inte huvudsaken.

Poängen, huvudsaken och det viktigaste med internetkulturen är inte vad vi gör, utan att vi gör. Inte vad vi använder den moderna globala kommunikationsteknologin till, utan att vi använder den. Inte vad vi delar med oss om våra åsikter om, utan att vi gör det. Inte vad vi bloggar om, utan att. Inte vad, - att.

Det är det jag menar när jag talar om internetkultur.

Välkommen till internet.

No comments:

Post a Comment