Thursday, March 1, 2012

Lagrad information om Centerpartiet

Centerpartiet beter sig, över lag, väldigt märkligt när det gäller datalagringsdirektivet. Å ena sidan gör de de märkligaste av retoriska krumbukter för att försäkra oss medborgare att de är förespråkare av den personliga integriteten, och har genom den samtida politiska historien lagt en hel del prestige i att framställa sig som det integritetsvänliga partiet.

Å andra sidan kommer de att rösta ja den 21 mars, pga måste enligt EU.

Now, det står klart bortom varje rimligt tvivel att DLD kommer att röstas igenom med bred majoritet om ett par veckor. Inte bara med tanke på förra omröstningen, utan även med tanke på vilka de andra partierna är.

Moderaterna har gjort det övertydligt var de står i principfrågor, genom att aktivt låta någon som är misstänkt för att (om än via aldrig så opersonliga ombud) delta i folkmord kvarstå som utrikesminister. Vi behöver inte ens spekulera å deras vägnar.

Socialdemokraterna, å sin sida, är numera ett under av otydlighet i allt annat än integritetsfrågor, där de konsekvent röstat för ökad övervakning de senaste förton gångerna. Av alla frågor de kunde välja att ha en tydlig profil i, så valde de just denna.

Och som vi lärt oss av Centerpartiet själva, så finns det inga undantag från partilinjen när det gäller omröstningar. Inte ens när profilerade principer står på spel.

Det märkliga är att det rent realpolitiskt inte skulle spela någon roll ifall centern skulle rösta nej. DLD skulle röstas igenom i vilket fall, och alla argument om att det är oansvarigt att inte införa det (pga EU) blir aningen bredvid poängen. Rent realpolitiskt går det att både äta kakan och behålla den efteråt - att både rösta nej som principfast poäng och ändå undvika de kostnader det innebär att stå för samma principer. Och det även utan att nämna den pikanta detaljen att andra EU-länder aktivt låtit bli att införa direktivet med hänvisningar till artikel 8 i Europakonventionen, som nämner principiella saker om skyddet av medborgares privatliv.

Men nej. Inte ens när det gynnar dem själva kan de följa sina principer. Inte ens det har de integritet nog att göra.

Centerpartiet har nämligen inte sinne för vare sig principer eller realpolitik, och de gör världen en fenomenal välgärning genom att visa detta klart och tydligt för alla den 21 mars.

Tack för förtydligandet. Då vet vi det inför nästa gång Centerpartiet inte är integritetspartiet den gången heller.

Flattr this

No comments:

Post a Comment