Thursday, March 1, 2012

I en lokal med TEDx

Jag kom just hem från TEDxÖrebro, och har nu om möjligt ännu fler oskrivna inlägg att lägga på framtiden. Vissa av dem kommer förmodligen också att skrivas.

Det intressantaste var dock inte de visioner som kunde bevittnas på Bio Roxy, utan de personer som (på ett eller annat vis) hade tagit sig dit. Det fanns något av en konsensus om att eventet inte direkt var brutalt marknadsfört, men ändå lyckades ett stort antal personer hitta dit. På olika vägar.

Just formuleringen "på olika vägar" är intressant när det gäller en stad som Örebro, där informationsflöden är allt annat än självklara. Trots Kents till synes ständigt lika spontana vilja att använda ordet "ansvar", så finns det egentligen få naturliga vägar för information att färdas spontant över stadsnejden.

Så den färdas via bakgatorna. Ryktesvägen. Ackompanjerad av djungeltelegrafen.

Och utmed bakgatornas gränder finns folk att finna. Folk som tog sig tid att lyssna på visioner om en bättre värld i några timmar.

Visioner finns det gott om. Särskilt på avstånd. Men det är uppfriskande att se dem även på lite närmare håll.

Nu fortsätter framtiden. Härnäst med att #pporu har ännu en torsdagssession på Deed, vid 18 ikväll.

Flattr this

No comments:

Post a Comment