Saturday, March 17, 2012

Igenkänningsfaktor

Acta är en märklig sak. Det förs en massa diskussioner om folk som inte är närvarande, som inte får delta och som absolut inte får ta del av det sagda. Förrän efteråt, när det helt plötsligt verkar vara bindande lag för oss alla, vare sig vi råkar veta om det eller inte. Och allt detta händer under flagg av att det är så här det alltid går till - att det är så saker och ting alltid har gjorts, och att hela den här grejen med att protestera egentligen är rätt överdriven.

Jag känner igen det från någonstans.

Patriarkatet är en märklig sak. Det förs en massa diskussioner om folk som inte är närvarande, som inte får delta och som absolut inte får ta del av det sagda. Förrän efteråt, när det helt plötsligt verkar vara bindande lag för oss alla, vare sig vi råkar veta om det eller inte. Och allt detta händer under flagg av att det är så här det alltid går till - att det är så saker och ting alltid har gjorts, och att hela den här grejen med att protestera egentligen är rätt överdriven.

 Jag visste att jag hade sett det förr, någonstans.

Flattr this

No comments:

Post a Comment