Tuesday, June 9, 2009

I fas med samtiden

Ett av mina nöjen borta på ansiktsboken är att öppna sidan med alla mina 300+ grupper och söka på ordet "admin". Ibland händer det sig att en grupp inte har någon sådan, och då är det bara att kliva in och trycka på en knapp, och sedan kan en stolt titulera sig själv som, just det, Admin, envåldig härskare och därmed musklick.

Efter valet i förrigår får jag nästan en känsla av att samma sak håller på att hända i befolkningen i stort. Ingen håller i rollen som röstmagnet drivandes demokratiskt relevanta frågor - why, då kan vi pirater smyga in och fylla den rollen. Med ett musklick, närmast bokstavligt.

Outlook good.

No comments:

Post a Comment