Thursday, October 24, 2013

Utopin, och de som diskades från den

Det finns människor som anser att jämställdhetsarbetet är avslutat.

Fullbordat. Ett hundra procent klart. Färdigt. Avklarat enligt plan, sammanfattat i slutrapporten och avverkat som ännu ett i ledet av de många projekt det moderna samhället företagit sig.

Mission accomplised. Fait accompli. Nu tar vi an nästa grej.

Sett ur dessa människors perspektiv blir ytterligare åtgärder inte jämställdhetsfrämjande. Eftersom vi redan uppnått jämställdhet. I stället ses de som hot, snedprioriteringar och direkta angrepp - främst då mot de som förväntas förändra sig.

Främst då män

Ty när någonting är klart, så är det klart. Och det är klart av en anledning - för att allt som behöver göras har gjorts. Om inte allt som behövde göras hade gjorts så hade det inte varit klart, och arbetet hade behövt fortsätta. Men nu blev det klart, så det behövs inte mer. Sluta därmed upp med detsamma!

Det är ett märkligt sätt att tänka. Förståeligt, men märkligt.

Det verkar dessutom som att meddelandet om arbetets fullbordande inträffat mitt under en tillfällig störning i kommunikationskanalerna - vissa fick meddelandet, andra inte. Vilket, onekligen, är en märklig ordning.

Vissa fick en realiserad utopi. Andra fick beskedet om att disken behöver diskas idag också.  Och i morgon. Och dagen efter det. Och alla dagar.

Märkligt hur det där fungerar.

Flattr this

No comments:

Post a Comment