Saturday, October 19, 2013

Några korta paralleller mellan internet och arbetslöshet

En första, och väldigt omedelbar, parallell mellan de tu är att de bägge är gamla. Som i inte nya, inte nyhetsvärdiga. De har bägge passerat stadiet där vi kan förväntas vara förvånade över att de finns. Likt arkitektur har det börjat växa mossa och murgröna på dem, och det finns till och med vaktmästare med speciella arbetsuppgifter att hålla tillväxten i estetiskt tilltalande form. De är bägge integrerade i samtiden, och det till en sådan grad att ingen egentligen vet vad de skulle ta sig till om de försvann.

Det är intressant att beakta att Ulrich beck beskrev övergången från full sysselsättning till distribuerad arbetslöshet (den komplexa väv av överlappande projektanställningar, deltider, vikariat och andra prekära arbetsformer som inte är heltidsjobb) redan i sin bok Risksamhället. Den har ett berömt förord, som hen var tvungen att skriva om i ljuset av samtida händelser. Det går trots allt inte att skriva om samhällsomfattande risker utan att nämna Tjernobyl.

En snabb mental blick på kalendern säger oss att det som inte var en nyhet 1986 inte är en nyhet idag heller.

Detsamma gäller för internet. Det finns hemsidor som är äldre än de som tog studenten i år, och det finns inga egentliga ursäkter för att behandla det som en nyhet längre. Alls.

Både internet och arbetslösheten är etablerade fenomen. Både internet och arbetslösheten är cementerade i samtidskulturen. Både internet och arbetslösheten är här för att stanna. Permanent.

Vilket gör det desto intressantare att titta på hur Moderaterna och Socialdemokraterna hanterar dessa fenomen. Det finns nämligen en röd tråd hos de tu, och det är samma röda tråd. Vare sig det handlar om arbetslinjen eller en jobbigare vardag, så lyckas de samstämmigt säga precis samma sak:

Vi har ingen aning om hur vi ska hantera vare sig internet eller arbetslösheten, så vi försöker påskina att de är nyheter så länge som möjligt. För någonting måste vi ju göra.

Det är inte utan att jag avundas dem. Nyhetens behag är trots allt ljuv medan den varar.

Flattr this

No comments:

Post a Comment