Monday, April 4, 2011

Gästbloggare: JP Andersson - min kandidatur till partistyrelsen

Jag ser att vi inför detta vårmöte har en väldigt engagerad och blandad skara kandidater till partistyrelsen. Detta tycker jag är toppen och tror starkt på att det ger oss en bra förutsättning för att ta fram en otroligt stark och väl fungerande styrelse. För jag anser att partiet förtjänar en styrelse som både fungerar väl som grupp men som också innehåller individer med blandad bakgrund, kompetens och styrkor.

Det är hög tid att vi väljer en styrelse som arbetar tillsammans med och inte för medlemmarna. Att vi väljer en grupp som kan ta sig an arbetet med fräscha visioner, nytänkande och förutsättningar som kan förfina och utveckla partiet i en riktning som skapar bästa möjliga förutsättning till valseger 2014.

Vad jag vill i mitt arbete i partistyrelsen är att arbeta aktivt för ett väl fungerande arbets- och debattklimat. Att styrelsen utvecklar ett system som låter medlemmarna ta större del i arbetet än vad som görs idag.

Jag vill se en styrelse där varje ledamot tar sitt mandat på allvar i fråga om närvaro och engagemang, en styrelse som förutom att förfina det interna arbete också arbetar aktivt med att inspirera och skapa möjligheter till utveckling av vår politik.

Min tro har alltid varit att alla som engageras av och brinner för vår politik också har något att tillföra den, så också jag.

Som person kan jag vara stark i mina åsikter och är öppen med vad jag tycker men jag lyssnar också och bildar mig en uppfattning utifrån så många perspektiv som möjligt. Jag är också införstådd i att arbetet i en grupp såsom partistyrelsen kommer att kräva kompromisser och ibland även ändringar av mina egna åsikter under diskussionernas gång. Och det är helt ok.

Mitt fokus kommer att ligga i hur våra beslut på ett bra sätt påverkar och inkluderar medlemmarna, hur de påverkar vår politik i en positiv riktning och inte minst så kommer jag att arbeta för att det lokala beslutande- och inflytandeförmågan stärks.

Vi säger oss vara en gräsrotsrörelse, då är det hög tid att vi stärker och utvecklar de lokalt engagerades möjligheter att organisera sig och ta fram breda lokalpolitiska program inför valet 2014.

Jag tror fullt och ärligt på att nyckeln till valseger framöver är via de lokalt aktiva medlemmarna och deras möjligheter att ställa upp i och ta mandat i de lokala valen.

Mitt engagemang för och vilja till att utveckla vår politik har bara vuxit sedan jag våren 2009 beslutade mig för att ta en aktiv roll inom organisationen.

Det har under årens lopp varit slitsamt och utmanande men också djupt tillfredsställande att jobba för partiet och jag vill gärna tillhöra den nya skaran ledamöter som vidareutvecklar vår politik, engagerar medlemmarna och som arbetar fram verktygen för möjliga förutsättning till valseger 2014. Därför hoppas jag på din röst i styrelsevalet.

Med stort hopp för framtiden. /JP Anderson

No comments:

Post a Comment