Monday, April 18, 2011

Artiklar vs inlägg

Ibland händer det att jag diskuterar Svpol med folk. Av förståeliga skäl. Ibland händer det också att samma folk reagerar på ett ordval jag gör - jag kallar de texter som vi publicerar för artiklar snarare än inlägg. Vilket är lite mindre förståeligt, eftersom jag som utbildad personlighet gjort det till en självklarhet att se skillnad på olika slags texter, och därmed är lite småblind inför fenomenet att se en text som en text utan vidare.

Omedvetet applicerad elitism in action, månne.

Hursom. Skillnaden mellan en artikel och ett inlägg är både mer och mindre komplicerad än en tror. Bägge är förstås diskreta diskursiva enheter, men det är inte att de utgör enskilda texter som är det viktiga. Det viktiga är - och jag tror inte att detta är särskilt förvånande - innehållet.

En artikel har en början, en mitt och ett slut. Den håller sig (i bästa fall) till en tes och ett par nyckelpunkter kring denna, och utgör ett självtillräckligt sammanhang i sig självt. Texten utgör en helhet, och det är den där sammanhängande kvaliteten som är det definierande draget.

Ett inlägg, däremot, behöver inte vara överdrivet självtillräckligt, eller ens hålla sig till ett centralt tema. Det är fullt möjligt att skriva inlägg som helt och fullt utgör juxtapositionerade kommentarer på andras texter, och som bara utgör ett sammanhang genom att saker befinner sig på samma plats samtidigt. Eller samma url, för att göra det enkelt för oss..

Jag tror ni anar den generella tendensen.

När jag säger att Svpol publicerar artiklar snarare än inlägg, så är det inte bara ett stycke applicerat snobberi från redaktionens sida. Det är - dessutom! - ett sätt att markera att vi publicerar en viss slags texter. Inte nödvändigtvis att vi är helsnobbiga och bara publicerar en viss slags skribenter, men väl en viss slags texter.

Det är en liten skillnad, men en viktig sådan.

Hur gör du när du skriver? Skriver du inlägg eller artiklar - eller bägge två samtidigt?

Flattr this

1 comment: