Friday, April 8, 2011

Dessa sociala kopimister

Jag ser att Kopimisterna har fått uppmärksamhet idag. Gott. Samtiden behöver nya samtalsämnen, och det är bra att de för en gångs skull inte tas från mer krystade sammanhang. Drottning Silvia kan behöva få ledigt någon sekund eller så.

En av de saker som så ofta missförstås med religioner är att deras huvudpoäng har någonting med gudar och övernaturliga väsen att göra. Religioner har förvisso med gudar och övernaturliga väsen att göra, men dessa är snarare ursäkter för att bygga en social gemenskap baserad på gemensamma värderingar och ömsesidig förståelse än konkreta försök att manifestera en transcendent kraft.

It's social, stupid.

Vilket då för oss till den intressanta frågan om vad som skiljer en religion från, säg, lördagshänget i baren. Det är också socialt, inte sant?

Förvisso. Men där barhänget kan företas av enskilda individer som var för sig vill uppnå helt skilda mål med sitt häng och som inte behöver dela mer än en rudimentär uppsättning sociala umgängeskoder, är religionen mer djupgående. Det tar sig uttryck i delade berättelser om världen, med gemensamma uppfattningar om hur världen ska förstås och en kollektiv känsla av att det finns vissa saker en gör och vissa saker som en inte gör.

Det finns inga som helst anledningar till att detta inte även kan inträffa gällande den digitala värld vi kallar vardag.

Var skulle det annars dyka upp?

Flattr this

No comments:

Post a Comment