Sunday, August 2, 2009

Prostitution och dess ickeproblem

Prostitution är en sån där sak som folk har åsikter om. Starka åsikter. Väldigt många är starkt mot, på moraliska och/eller humanitära grunder. En del är starkt för, på liberala och humanitära grunder. Ett antal är likgiltiga, förslagsvis på humanitära grunder.

Ett snabbt sätt att mäta det politiska klimatet i en viss gemenskap är att slänga in prostitutionsbomben i sammanhanget. Om det omedelbara svaret är ett gemensamt fördömande av utomäktenskapligt sex och någon slags referens till gud eller jesus så finns det viss risk att du hamnat i ett sällskap konservativa kristna. Om det är en läpparnas bekännelse till uppfattningen att det är synd om de stackars utnyttjade och, well, stackars kvinnorna så är du i en kälkborgerlig men ändå konservativ omgivning. Om det är en hektisk diskussion om varje människas fundamentala rätt till självbestämmande över den egna kroppen och dess användande så är du i den mer liberala delen av stan. Det finns lägen då det är svårt att avgöra svarens politiska hemvist, men för det mesta så ger de en ganska bra bild av vilka du har att göra med.

Problemet med prostitution är, enligt de sexualkonservativa, att den finns. Den borde inte finnas, enligt dem, och dess existens är ett flagrant brott mot deras uppfattning om världens naturliga ordning. Detta brott är så pass flagrant att det till och med känns rätt att det även är ett kriminellt brott, snarare än bara ett moraliskt sådant. Sex är enligt dem någonting heligt, någonting som inte borde eller får besudlas av sådana saker som monetära överenskommelser. Jesus tog inte betalt för sina mirakel, och så är det med det.

Problemet med prostitution är, enligt de mer liberala, att den ses som någonting onaturligt, att ord som "otukt" och andra arkaiska tillmälen används om det. Denna stigmatisering av aktiviteten och dess utövare är ett bekymmer för de renodlade liberalerna, då den ställer sig i vägen för individens autonoma bruk av sin egen kropp, individens autonomi rörande sitt ekonomiska liv samt individens autonomi gentemot staten. Den renodlade liberalen anser att en individ bör och ska få göra precis vad hen vill med sin egen kropp - så länge det inte skadar andra. Detta 'vad hen vill' inkluderar sådana saker som den konservative uppfattar som oheligt - sådana saker som att, säg, utföra sexuella tjänster mot betalning.

Den bärande tanken hos liberalen är att två autonoma individer som vet vad de gör och som ömsesidigt frivilligt kommer överens om någonting borde få tillåtas att göra detta. Det har ingenting med sex eller moral eller någonting att göra - det är den tanke som ligger till grund för hela det liberala credot. Det är vad liberaler gör. En är inte liberal om en inte intar den ståndpunkten.

De av er som ger sig ut i den empiriska verkligheten för att testa era lokala politiska klimat kommer alldeles snart att upptäcka att det inte finns alldeles många renodlade liberaler där ute. De allra flesta kommer att tycka att varken män eller kvinnor är autonoma kroppar med suverän bestämmanderätt över sig själva - särskilt kvinnor kommer att vara utan denna autonomi. Det kommer i stället att vara synd om dem; de är inte autonoma subjekt som fattar sina egna beslut, utan utnyttjade och exploaterade på ett brutalt vis av det patriarkala systemet. Även och särskilt om de gett sig in i det hela av egen fri vilja.

Problemet med illegal prostitution är mer att den är illegal än att den är prostitution. Det faktum att det är illegalt att köpa sex driver per automatik marknaden under jorden, vilket medför tusen olika slags problem för alla inblandade. Ingen ekonomisk aktivitet där köparsidan per automatik är kriminell är direkt frispråkig angående vilket klientel den har. Det blir en aning oöverskådligt efter tid. För att inte tala om de omvägar en köpare måste gå för att hitta en säljare - det går inte direkt att vara frispråkig angående sina intentioner utan att göra sig skyldig till både uppvigling och försök. Allt detta mer på grund av kriminaliseringen än av någonting som pågår i aktiviteten själv.

(De problem som finns inneboende i sexet som sådant förekommer förvisso, men de inblandade är vuxna människor och det är förhoppningsvis rimligt att utgå från att de klarar av sådant.)

Prostitutionen som sådan är inte problemet. Det är det faktum att lagstiftningen på ett synnerligen effektivt sätt skapar brott utan offer och förövare utan brott som är det. Och än mer att den gör det på grund av en vagt formulerad känsla av att sex utanför ett monogamt förhållande är fel och äckligt.

Som asexuell är jag inte direkt en integrerad del av just denna marknad. Som liberal har jag inget direkt större intresse av att tvångsreglera vuxna människors - autonoma subjekts - privata göranden, heller. Att jag inte har något direkt intresse av att delta i dessa göranden är för den delen ingen giltig grund att tycka att dessa borde förbjudas och kriminaliseras.

Jag hoppas att ni ser skillnaden.

4 comments:

 1. Om jag minns rätt ansåg du det i Berlin vara fel medan jag tyckte det var okej med de prostituerade som stod utanför vårt hem. Såe...

  Annars tycker jag att du har en väldig könsvinkel på hela ditt resonemang. Vart dock de prostituerade männen vägen? Det är inget nytt att det är vanligare och vanligare att yngre män prostituerar sig.

  ReplyDelete
 2. soe? det var någonting i stil med tre år sedan vi var där. det är inget nytt att folk rör sig i både tid, rum och uppfattningar om saker och ting. den här utbildningssaken jag engarerar mig i vore lite värdelös utan denna utgångspunkt. ;)

  well, prostituerade män drabbas lika hårt av sexköpandets kriminalisering som prostituerade kvinnor. de drabbas dock inte automatiskt av samma 'synd om'-mentalitet när deras verksamhet kommer på tal.
  det är en kul diskussion att gräva ner sig i. folk blir oerhört neurotiska när prostituerade män kontrasteras med prostituerade kvinnor. c:

  ReplyDelete
 3. Fast du får det att låta som du alltid tyckt så vilket är fel! *petig (och petar på + vinner)*

  Jag tycker att de drabbas av exakt samma mentalitet som kvinnorna och även om de inte gjorde det anser jag det fel att plocka bort dem helt ur diskussionen. I alla fall om man ska se längre än könen i världen.

  ReplyDelete
 4. gao. inget klår det tidsbeprövade argumentet 'petar på och vinner'. :/

  försöker du göra en poäng av att jag inte tar ut svängarna och ser till de stora perspektiven? ;)

  ReplyDelete