Tuesday, August 18, 2009

Folkpartiet och den heliga graal

Det känns oerhört mycket som om DN är mitt inne i en långvarig process vars slutgiltiga mål är att sänka standarden så att de kan konkurrera med Aftonpressen på lika och jämna villkor. Och Folkpartiet hänger på, som de goda eftersläpare de är. Den här gången handlar det om svensk drogpolitik och dess helighet - droger är ONDA, och alla kompromisser på den punkten är detsamma som att förklara fred och diplomatiska relationer med Djävulen själv. Just i det här fallet handlar det mer specifikt om sprutbytesprogram.

Det går inte att ta miste på Folkpartiets ståndpunkt i det hela. Så här väljer de att avsluta det hela: "För Folkpartiets del kan lösningen aldrig vara att lätta på den restriktiva narkotikapolitiken." Eller, med andra ord: vi har skådat Sanningen, och följer dess påbud till dess att de fyra ryttarna vandrar omkring på denna vår jord och dräper de syndiga. Vi kommer aldrig någonsin att kompromissa om Sanningen, och denna består i att sprutnarkomaner är ONDA och förtjänar att dö om de inte självmant ser ljuset. Att på något vis befatta sig med deras verksamhet och underlätta ens någon aspekt av denna är detsamma som att medverka till utförandet av ONDA dåd, och därmed detsamma som att avsäga sig sin rättmätiga plats i Himmelen.

Så skulle jag sammanfatta det fromma Folkpartiets ståndpunkt i frågan. De har inget större intresse av att förhindra onödigt spridande av sjukdomar med hjälp av enkla metoder som bevisligen fungerar; de är mer intresserade av att upprätthålla ett bevisligen ineffektivt men drakoniskt totalförbud mot sådant de inte gillar. För att vara ett parti som kallar sig liberala så är de synnerligen ivriga att hänga på den paternalistiska förbudspolitik som nu råder.

Make no mistake: de ser hellre att folk dör i exotiska sjukdomar än att göra något så moraliskt korrupt som att säga någonting annat än nej när det gäller droger. Deras heliga graal - deras heliga nej - är värdigt att dö för; det är bara det att döendet är någonting som sker hos någon annan. -

2 comments:

  1. Se följande: http://www.newsmill.se/artikel/2009/08/25/moralism-maskerad-som-vetenskap-infekterar-sprutbytesdebatten

    ReplyDelete
  2. Jag ser, läser och nickar instämmande.

    Vadan detta spontana tipsande? ;)

    ReplyDelete