Monday, August 24, 2009

Gammelmedia, nyheter och sammanhang

Ett av de allra största problemen med gammelmedia är att det är brutalt svårt att skapa sig en rimlig bild av vad som pågår i världen utifrån det den skriver om. Även om vi för ett ögonblick glömmer bort att Aftonpressen ger lika stor vikt åt kärleksastron och sextips - fenomenalt meningslösa saker, btw - som åt, säg, finanskrisen, så kvarstår ändå det smått pinsamma faktum att saker och ting inte behandlas särskilt djupt. Det görs inga större försök att sätta in skeenden i mer övergripande sammanhang och relatera dagsaktuella händelser med historiens tendenser för att på så vis förankra läsaren i en känsla av att nuet, historien och den ovissa framtiden ändå på något vis hör ihop.

Detta hör samman med att gammelmedia, i sin strävan att maximera sina upplagor, har en ingrodd livrädsla för att ställa krav på (och därmed skrämma bort) sina läsare. Svåra resonemang, stora sammanhang, långa paralleller och gamla modeller - allt sådant är bannlyst från en affärsmodell vars högsta och primära önskan är att fånga din uppmärksamhet tillräckligt länge för att göra det lönsamt för reklamplatserna att sälja dig som kund. Det finns ingen anledning att göra saker svåra för sig, när det övergripande målet att exponera läsaren för reklam uppnås lättare genom ytlig rapportering än genom ingående analys. Det finns därmed inte heller någon större vinst i att ge läsaren någon större inblick i de komplexa aspekter och nyanser som oundvikligen ingår i varje pågående skeende.

Nyligen tänkte Reclaim-rörelsen försöka sig på någon slags manifestation i Rosengård, men lyckades med konststycket att bli bortkörda av de som råkade bo just vid dessa gator i fråga. En skulle kunna tänka sig att det här finns gott om utrymme för reflektion över samtidens politiska tidsanda, det offentliga rummet och de svårigheter som finns för den som söker nå en mångfacetterad publik där gemensamma utgångspunkter inte går att ta för givna, och de implikationer detta har för demokratins utövande på nationell och lokal nivå, men, nä. I stället inträffar följande intressanta fenomen:

DN SVD GP Rapport VK VLT UNT DT Ystads Allehanda Kristianstadsbladet AB BT SMP MVT HD
Barometern Dagen Med flera

Det är inte helt nödvändigt att klicka på mer än tre för att se vissa fundamentala likheter, men för att förstöra nöjet så kan jag säga att ALLA copypastar från källan, rakt av, utan att ens besvära sig om sådana saker som att, well, anstränga sig. Vilket åter för oss till det här med sammanhang - när gammelmedia inte bryr sig om sina nyheter tillräckligt mycket för att ens orka läsa dem och spiffa upp dem med lokalt språkbruk, då finns det inget egentligt hopp om att de kommer att engagera sig i aktuell analys eller kritik av den rådande ordningen.

Samtidigt är det sådan analys och kritik som behövs i dessa tider. För att en situation ska kunna förstås så måste den analyseras utifrån ett sammanhang, och om det offentliga ska kunna kritiseras för någonting så måste detta sammanhang vara ett sådant där invånarens rätt till medborgarskapets nödvändigheter och friheter är i fokus. Dessa kräver, i sin tur, en ingående diskussion om medborgarens förhållande till staten, den grund detta förhållande bygger på och vad som kan och inte kan motiveras utifrån denna. En diskussion som, med få undantag, försvunnit ur gammelmedia och blivit förpassat till sådana marginella platser som universitetet, kyrkan och de politiska partiernas interna mötesarenor. Och, förvisso, vissa enstaka besvärliga individers fritid.

Gammelmedia - en plats där denna diskussion traditionellt pågått - har självmant dragit sig tillbaka från rollen som analysator och kritiker. Den har kastat alla större sammanhang över bord och engagerar sig numera enbart åt "nyheter". Om än högst motvilligt; helst skulle de vilja se att detta led i ambitionen att föra ihop läsare och reklam kunde skippas helt.

Ni kanske anar varför FRA-fadäsen, IPRED-skandalen och ACTA-skumliret behöver Piratpartiet och dess medlemmars samlade kollektiva ansträngningar för att ens bli uppmärksammade. För mycket sammanhang, för mycket kritik, för avancerade resonemang - för skrämmande, för liten profitmarginal! Fort! Kan inte Michael Jackson dö eller något så vi får något av RIKTIGT nyhetsvärde att skriva om i stället! -

No comments:

Post a Comment