Thursday, July 12, 2012

Hur invandrad är du?

Frågan om integration har ett problem, och det är alla dessa invandrare som dominerar den. Eller, rättare, att folk så omedelbart tänker "INVANDRARE!" så fort ordet nämns.

Trots att social exkludering och alienation egentligen inte har någonting som helst med nationsgränser och nationalstater att göra, och det dessutom är det lättaste i världen av av-invandrifiera frågan.

Tänk bara på alla som är akut infödda i ett land och som ändå är både exkluderade och alienerade. Folk som inte är ett dyft migrerade men som ändå har integrationsproblem. Som känner sig främmande inför den kultur de lever i, som saknar gemensamma kulturella beröringspunkter med sina geografiskt närmaste medmänniskor, och som på det stora hela är långt mer främmande inför sin samtid än många invandrare.

Anomi är en bitch på det viset.

Grejen är förstås att vare sig Sverigedemokraterna eller försöken att stjäla integrationsfrågan från dem kommer att skilja invandring från social exkludering. De invandringskritiska har ett grundmurat intresse av att framställa samhällets alla problem som migrationsrelaterade, och har inget att vinna på att prata om vanliga människor. De andra har lyckats fastna i tanken om att integration har med migration att göra, och är politiskt livrädda för att ens antyda att även infödda kan ha det som kommit att kallas invandrarproblem.

Now, det har är månne ett problem som kommer att ta hand om sig självt eventuellt. Sverigedemokraterna kommer att upptäcka att dagens infödda ungdom vet mer om WoW och Hatsune Miku än om Hallands floder, schlagerfestivaler och annat nationsbyggande. Alla andra kommer att notera att dagens unga växer upp under helt andra teknologiska, sociala, ekonomiska och historiska omständigheter än gårdagens unga, och därmed växer upp med värderingar som inte överensstämmer med sina förlegade föräldrars.

Den cyniska vinkeln är att om vi bara har tålamod så kan vi vänta på att integrationsproblemen löser sig på egen hand. Genom död av naturliga orsaker.

Om vi däremot inte kan gå med på att folk exkluderas socialt bara för att de råkar vara födda för sent, så behöver vi slå integrationsdebatten på käften tillräckligt mycket för att få den att inse att den antingen gäller alla eller ingen.

Och att alla försök att säga att den inte gör det både är brutalt exkluderande och fenomenalt nittonhundratal.

Flattr this

1 comment:

  1. Vill man veta hur "invandrad" man är så kan man titta här:

    "Atlas of the Human Journey": https://genographic.nationalgeographic.com/genographic/lan/en/atlas.html

    ReplyDelete