Thursday, May 1, 2014

Inlägget trollen inte vill att du ska läsa

Ni har stött på dem. Trollen. De envisa trollen. De envisa trollen som absolut måste prata. Med dig. Konstant. I mängder. Konstant. Och här kommer en till, som vill prata med dig.

De går i vågor. Ibland är de ytterst aktiva, och vill säga mycket på kort tid. Ibland ligger de lågt, och tycks ha hittat grönare stränder. Men likt Skatteverkets besked om att det är dags att deklarera, så är deras återkomst förutbestämd.

De går även i vågor. Det vill säga att de säger i stort sett samma saker varje gång de dyker upp, på samma sätt, med samma underliggande mönster. Vilket är en bra sak, eftersom det mellan varven går att beskriva och förutsäga hur nästa våg kommer att se ut. Som i den här listan, exempelvis.

Den här listan skrivs inte för att hänga ut de stackare som lider (vetandes eller ovetandes) av att vara troll. Den skrivs dock för att vara användbar för dem och personer i deras närhet. Dels som ett självtest - stämmer någonting av det nedanstående in på mig? Dels som en manual till den som drabbas av en trollvåg - hur kan det de säger sättas in i ett sammanhang och förstås? Och, slutligen, som ett referensmaterial - det är alltid bra att kunna peka någonstans och säga att det finns nedskrivet. Inte minst i de fall där en behöver säga "look, du är så förutsägbar att det till och med finns ett inlägg om dig och det du gör, läs det".

Okay. Nog med introduktion. Nu kör vi:

1. De är funktionellt illitterata när det gäller saker de inte håller med om

Det skulle kunna tyckas vara elakt att kalla dem funktionellt illitterata. Men alternativet - att de kan läsa men ändå aktivt väljer att missförstå ens de enklaste texter - vore ännu elakare. Låt oss ta ett exempel: feminism.

Den svenska versionen av Wikipedia har detta att säga om feminism: "Feminism är en samling rörelser och ideologier som verkar för kvinnors politiska, ekonomiska och sociala rättigheter och kvinnans likställighet med mannen." Det skulle kunna tyckas vara relativt rättframt - ett samlingsnamn för ett antal olika försök att bringa jämlikhet mellan könen. Inte en enda sak, utan många saker, som förenas av en generell tendens att sträva åt samma håll.

Visa samma fras för ett troll, och vad de lyckas läsa är någonting mer i stil med detta: "Feminism är en enhetlig rörelse vars förslavade och hjärntvättade medlemmar vill utrota manligheten som vi känner den och instifta ett matriarkat där Urmodern har absolut auktoritet."

Den som i all välvillighet försöker hjälpa vederbörande med läsningen, kommer att stöta på patrull. Det borde vara relativt ofarligt att påpeka att en snabb blick på innehållsförteckningen av sidan om feminism borde antyda mångfalden i det hela. Det borde vara uppenbart för alla med läsförståelse, men nej - trollet blir bara argt över att bli emotsagt. Och ilskan fortsätter därefter.

Varpå feminismen (eller vilket annat fenomen som helst) fortsätter att vara en odelad helhet. Trots att det vore lämpligare att applicera läsförståelse och läsa orden "samling rörelser".

2. De som kan läsa vet inte hur bibliotek fungerar

Det är en av de märkligaste sakerna med bibliotek. De är gratis, de har många böcker och de är tillgängliga för alla. Bokstavligen. Den som är intresserad av någonting kan utan vidare bekymmer bege sig till ett bibliotek och ta till sig av mänsklighetens samlade verk.

Likväl tycks det som att även det mest tillgängliga av bibliotek ligger på det högsta av berg. Bildligt talat. Ty trollen går omkring i flera år och säger saker som de skulle sluta säga om de bara tog sig tid att läsa en endaste bok i ämnet. Vilket ämne det än handlar om.

Det skulle kunna påpekas att de inte är intresserade. Problemet är då att de, för att kvala in som ämne för det här inlägget, måste vara troll, vilka kan förutsättas vara intresserade av det de trollar om. De är intresserade, men de vet bara inte hur bibliotek kan kombineras med deras intressen.

Jag vill lite försynt föreslå att detta är ett utmärkt ämne att skriva uppsatser i kulturgeografi om. Särskilt i avseende med hur en individs mentala karta kan vara helt orelaterad till de traditionella kartorna, och att platser som ligger fysiskt nära kan te sig så pass mentalt avlägsna att de inte ens - om ni ursäktar ordvitsen - finns på kartan.

Vilket är synd. En enda bok hade räckt. Och biblioteken har många.

3. De vet att du har fel. Om allt

Bokstavligen allt. Ingen kompromiss får göras, ingen gemensam grund får byggas. Du har fel, och de kommer inte ge med sig förrän du erkänt det. Offentligt. Upprepade gånger.

Det säger sig självt att det är svårt att genom dialog finna kompromisser och gemensamma grunder mellan dina och deras åsikter. Oavsett hur tillmötesgående du försöker vara, oavsett hur mycket du försöker förstå, oavsett hur självutplånande du gör din interaktion - den brända jordens taktik är den enda taktiken. Och den enda jorden som är god nog att bränna är din.

Enligt dem har du alltid fel. Du har aldrig rätt. Någonsin.

4. De anser detaljer vara långt viktigare än helheten

Ett resultat av 3 är att de kommer att envisas att du har fel även när du har rätt. Ett vanligt sätt att göra just detta är att zooma in på någon detalj som du eventuellt inte är helt 100% säker på, och detaljstudera den på ett sådant sätt att du eventuellt blir tvingad att erkänna att du inte vet allt om den, eller försöker zooma ut diskussionen igen. Endera respons kommer att tas som ett erkännande att du har fel, utan pardon.

5. De har svårt att förstå retoriska figurer så som synekdoker, exempel och uppräkningar

En synekdoke är ett uttryck där en del av någonting får representera helheten. Så som när "kronan" används för att beskriva en monarki och dess institutioner. Det skulle kunna förutsättas att de förstår vad som avses, men nej - du har fel, även med det här ordvalet. Antingen bokstavligt, i den mån att monarken även har andra regalier (så som spiror etc) eller ännu mer bokstavligt, i akt och mening att själva den fysiska kronan inte har någon auktoritet i sig själv, och du är löjlig som ens föreslår någonting sådant.

Att försöka sig på att exemplifiera någonting med exempel drabbas av samma fenomen. Det du använder som exempel tas inte emot som ett exempel - det förstås som alla exempel. Och det omedelbara svaret blir att det finns andra sammanhang där det ni diskuterar inte gäller. Eller att det är ett dåligt exempel, pga 4.

Det skulle kunna tänkas att en kan ta sig runt detta genom att räkna upp ett helt gäng sammanhang där det du vill exemplifiera gäller. Men nej, du har fortfarande fel, och dina exempel är antingen ofullständiga (dvs du missade någonting, och måste nu förklara varför) eller så var ett av dem fel på något vis, varpå du måste redogöra för varför du har fel.

Gemensamt för alla dessa exempel är oförmågan eller oviljan att generalisera för diskussionens skull. Det vore att ge dig rätt i någonting, och du kan inte ha rätt eftersom du har fel. Vad du än säger, hur du än säger det.

För att exemplifiera: Himlen är inte blå. Den är himmelsblå.

6. De kommer läsa allt du säger på det värsta möjliga sätt det över huvud taget går att läsa det

Låt oss säga att du skriver ett inlägg om kattungar. Det innehåller söta bilder på kattungar. Det handlar om hur söta kattungarna på bilderna är. Du nämner vid någon punkt att du vill ha en kattunge, pga söt.

Det skulle kunna tyckas vara omöjligt att läsa detta som någonting dåligt. Men i deras ögon blir det dåligt. Rentav ont. Det blir det ondaste de sett på åratal. Det blir en krigsförklaring mot alla de djur som katter jagar, och du har helt plötsligt berättat för världen hur mycket du hatar små söta möss som inte gjort någon förnär. Du hatar dem så mycket att du tänker använda ditt eget hem för att föda upp specialtränade jägarkatter vars enda vilja i livet är att utrota allt vad söta möss heter.

Du är ett hot mot ekosystemet, eftersom du kommer att översvämma din omgivning med katter. Du är ond och måste stoppas. Omedelbart.

Det kan verka långsökt, med allt detta följer från 3: du har aldrig rätt. Om något. Ens om kattungar.

7. De kommer att både tillskriva och frånskriva dig egenskaper och intentioner när det passar dem

Visste du att du hade full kännedom om situationen och visste precis vad du gjorde innan du gjorde det du gjorde? Visste du att du dessutom gjorde det med full visshet om utfallet, och avsåg att saker skulle utfalla precis så som de gjorde? Visste du att du, till skillnad från resten av mänskligheten, har full insyn i hur komplicerade system samverkar för att åstadkomma maximal onytta för samtliga inblandade, och aktivt strävar efter att göra just detta?

Förmodligen inte. Men trollen vet. Och när någonting går fel i din närhet, så kan det med lätthet expanderas enligt punkt 6. Du har helt plötsligt övermänskliga superkrafter, men missbrukar dem eftersom du har fel. Om allt.

Om någonting går rätt, däremot, så försvinner alla dessa superkrafter. Märkligt nog. Saker gick rätt trots dig. Eller så hade de varit väldigt mycket bättre om du inte varit där. Du har fel även när du gör rätt, och hör sen.

8. De kommer att påpeka att du missbrukar din ställning

Det spelar ingen roll vilken ställning det är. Oavsett om den är formell eller informell. Är den formell, så finns det alltid någonting att peka på och misstänkliggöra. Är den informell, så är risken stor att du är en dålig förebild. Det spelar ingen roll vad du egentligen gör - det blir fel i deras ögon, utan vidare pardon. Vem du än är så kommer det att användas emot dig.

9. De tycker du fokuserar på fel saker

Men varför skriver du inte om det här? Eller det här? Eller det här? Och varför så tyst om det här? Men det här då?

Att svaren beror på att du är en mänsklig varelse med begränsade mängder tid, ork och möjlighet att kommunicera alls hjälper inte. Världen är stor, och det finns alltid massor av annat än det du hinner göra som är viktigt och behöver göras. Det blir inte bättre av att hur mycket du än lägger ner på någonting, så finns det alltid någonting mer på samma tema, någon detalj du missat.

Det finns alltid mer. Och trollen kommer att anse att det är ditt fel att du inte lyckas rädda hela världen helt på egen hand.

10. De tycker du har viktigare saker att göra

En variant av 9. Om du någonsin gör någonting som inte är helt fokuserat på vad de ser som det viktigaste målet - så som att ha kul - så kommer de genast klaga på att du har viktigare saker att göra. Du har trots allt begränsade resurser, och hinner bara med så mycket på den tid du har tillgodo. Alltså borde du göra det som är viktigt i stället för det som är oviktigt.

Orden 'semester' och 'vila' tenderar att falla in i kategorin oviktigt. Det finns viktigare saker, enligt trollen.

11. De kommer att glömma bort de bra saker du gjort

Se 3. Om det är av en sådan magnitud att det inte kan ignoreras, se 7.

12. Inget är för gammalt för att grävas upp igen, så länge det är dåligt. Vilket det är

En populär trollsport är att gräva upp sådant du gjort för länge sedan. Så länge sedan att du förmodligen lagt det bakom dig, antingen genom att passivt glömma det eller aktivt bearbeta det. Så pass länge sedan att det inte inverkar på det du gör nuförtiden, annat än när någon påminner dig om det.

Gissa vilka troll som kommer att påminna dig om det? Givetvis med sin egen spin på det hela.

13. De tycker att du var bättre förr, men sedan kom förfallet

Om du varit med ett tag, så känner folk dig sedan länge. Men eftersom människor växer och förändras, så växer och förändras människor. Du lär dig saker, inser att misstag är misstag, och att det finns bättre sätt att göra det du gör. Det ingår i det mänskliga villkoret.

Förändring kan dock även läsas som förfall, och när någon vill läsa onda saker om dig så blir orden förändring och förfall synonymer. Du har inte lärt dig något, du har bara blivit sämre. Du skulle kunna bli bättre om du backade och blev som förut. Kanske. Om det inte är för sent för det.

De är dina största fans. De lovar.

14. De håller med, men

Men de håller inte med, eftersom du har fel. De kommer dock att uttrycka detta i termer av att de håller med, utan att på något vis ge efter för eventuella poänger du har. Det är väldigt indirekt, men du känner igen det när du ser det. Som när liberaler håller med socialister, men tycker att de borde bli liberaler i stället.

15. De tycker du gör för mycket

Grattis, du läste hela vägen till slutet. Må trollens tyg inte våga sig nära dig!

Flattr this

No comments:

Post a Comment