Tuesday, May 20, 2014

Det eviga enfrågepartiet

Det är ett gissel att vara ett enfrågeparti. Det är dessutom ett gissel att representera ett enfrågeparti. Särskilt när en får dessa frågor:

Vad tycker ni förutom fildelning?

Vad tycker ni förutom övervakning?

Det största gisslet av dem alla är dock inte att en kan få dessa två frågor tätt inpå varandra. Det största gisslet är att en kan få bägge från samma person. Vilket enligt det sunda förnuftet borde vara milt omöjligt, men ni vet hur gissel fungerar. Kan det gissla, så gör det det.

En fördel med att få dessa frågor är förstås att det finns en enorm frihet att spinna vidare på dem. Fältet är trots allt öppet - alla frågor Piratpartiet driver utom 'den enda frågan' kan föras på tal. Alla.

Databashantering hos myndigheter. Biblioteksutveckling. Skolreform. Patent. Konstitutionsfrågor. Infrastrukturbygge. Jämställdhet. Översyn av och insyn i den demokratiska processen. EU. Visselblåsare. Migrationsfrågor. Rättsvård. Vård. Internationella handelsavtal. Nätneutralitet. Innovation. Rymdpolitik. Euron. Arbetslöshet. Arbetsunderskott. Prekariatet. HBTQ-frågor. Försvarspolitik. Krisberedskap. Den globala uppvärmningen. Den sociala nedfrysningen. Digitaliseringen av kulturarvet. Tillgänglighet.  - osv osv.

Det kan vara svårt att välja.

Det är onekligen ett gissel att vara ett enfrågeparti.

Flattr this

No comments:

Post a Comment