Monday, May 19, 2014

Den organiserade brottsligheten vinner nya anhängare

Soppkök Stockholm får inte längre dela ut mat på Medborgarplatsen. Anledningen är, enligt uppgift, att hemlösa är freaks vars närvaro riskerar att förvandla stadsrummet till ett zoo.

Det är förvisso alltid positivt att makten talar klarspråk. Det sparar tid och undviker förvirring. Effektiv myndighetsutövning. Men månne finns det anledning att önska att klarspråket inte säger att fattiga människor egentligen inte är människor alls. Att den institution vars legitimerande existens är att den tillgodoser alla medborgares intressen inte helt okynnes omyndigförklarar vissa invånare, och därmed även avsäger sig ansvaret för dessa.

Det underminerar maktanspråket. Alla ska inte med när inte alla ska med.

Att förbjuda utdelandet av mat till hemlösa är dock inte en isolerad händelse. Det är en del av ett större mönster, där kommunikation mellan människor ses som illegitim. Oönskad. Till och med farlig.

Om Soppkök Stockholm delar ut mat till hemlösa ändå, trots förbud - blir de organiserade brottslingar då?

Organiserad brottslighet är farlig. Och ingen politiker någonsin har stått emot tillfället att ta i med hårdhandskarna mot organiserad brottslighet. Det är ett billigt sätt att vinna sympatier.

Brottslingar gör ju trots allt brottsliga saker. Som att ge hemlösa icke-människor mat.

Jag har egentligen bara en sak att tillägga. En artighetsfras från ett annat kriminellt sammanhang:

Seed please.

Flattr this

No comments:

Post a Comment