Thursday, February 13, 2014

Så giv oss vår opartiska radiostation

Jag lyssnar inte överdrivet ofta på SR. Det händer under två ytterst specifika omständigheter, varav den ena är julaftons morgon, när jultomten talar med barnen (traditioner är viktiga). Det andra, aningen mer förekommande omständigheten, är när jag är i tvättstugan, och den obligatoriska stugradion är förinställd på någon av deras kanaler.

Bägge dessa tillfällen påminner mig om hur extremt ideologiska SR är, och om hur radikalt politisk deras funktion är.

Vad är deras funktion? Vad är deras budskap? Vad är det de säger, mellan raderna?

"Allt är normalt. Allt är som det ska vara. Det finns inga problem. Om det hade funnits problem, så hade vi berättat om dem. Vi berättar inte om problem just nu, alltså är allt normalt, som det ska vara."

Det går inte att överskatta hur viktig denna funktion är. Hur samhällsbyggande det är att ha en lugnande röst i vardagen som säger att världen inte håller på att gå under, att allting är så pass lugnt att vi kan ta det lugnt, att morgondagen kommer att se ut ungefär som idag. Att allt är som det ska, och att det är tillåtet att tycka att saker nog är rätt bra trots allt.

Allting är som det ska. Det finns inga ideologiska eller systemiska fel i den rådande ordningen. Fortsätt leva ditt liv som du gör nu.

Samhällsbyggande och samhällsbevarande.

Det är i ljuset av detta vi borde se SRs senaste försök att hålla sig opartiska. De försöker inte hålla sig opartiska per se - de försöker tvärtom fortsätta hålla sig partiska till den rådande ordningen. Allting är som det ska vara, det finns ingen anledning till oro. Fortsätt leva som du gör, gör ingenting som skulle kunna orsaka förändring.

Gör absolut ingenting som skulle kunna belysa de inneboende konflikter och motsättningar som finns i dagens samhälle.

Det vore ju trots allt att vara partisk med alla dessa märkliga människor som anser att ordet "förändring" inte per automatik också betyder "försämring". Och så kan vi ju inte ha det.

Inte i Sveriges Radio. Den mest bevarande och traditionella institution vi har.

Men inte den mest opartiska.

Flattr this

No comments:

Post a Comment