Thursday, February 27, 2014

Det är inte bögarnas fel

Sverige har en policy om att inte utvisa personer till länder där de riskerar att torteras eller avrättas.

Sverige utvisar HBTQ-personer till länder där de riskerar att torteras eller avrättas.

Du behöver inte vara världsmästare i formell logik för att se att detta inte hänger ihop. Vi har ett uttalat mål om att någonting inte ska göras, och ett konkret bevis på att detta någonting ändå görs.

Detta är ett problem. Även om du skiter fullständigt i allt vad HBTQ heter. Till och med om du anser att homosexualitet är en synd mot naturen, och exporterar denna syn till alla former av mänsklig sexualitet som inte är heterosexualitet. Problemet har inget med den aspekten att göra.

Problemet är att vi har myndigheter som inte gör som de är ålagda att göra. Och det är ett problem av två potentiella anledningar.

Den ena anledningen kan vara att myndigheten inte låter sig kontrolleras. Den får direktiv från högre ort, skiter fullständigt i dem och gör sin egen grej utan vidare pardon. De kan inte kontrolleras, och inga ytterligare direktiv kommer att förändra deras beteende. Med alla de förvaltningsmässiga bekymmer det innebär.

Den andra anledningen kan vara att de fått officiella direktiv som vi i allmänheten kan läsa, och inofficiella direktiv som säger åt dem att göra någonting annat i stället. Vilket är ett demokratiproblem, i och med att vi inte längre kan granska myndighetens funktion och organisation. Alla eventuella frågor från allmänheten hänvisas till de inkorrekta men officiella dokumenten, alltmedan verksamheten utförs enligt inofficiella direktiv som ingen utom den inre cirkeln har tillgång till. Politik och förvaltning låtsas göra en sak inför medborgarna, och för dem sedan bakom ljuset när verksamheten möter asfalten.

Ingen av dessa anledningar inger förtroende.

Så. Sverige utvisar HBTQ-personer till länder som torterar eller avrättar HBTQ-personer, trots att vi har övertydliga regler om att inte utvisa människor som riskerar att tortera eller avrätta dem.

What gives?

Flattr this

No comments:

Post a Comment