Friday, April 20, 2012

Se upp för dörrarna, dörrarna stängs

Det farligaste med att åka kollektivt är inte att det fordon en befinner sig på råkar krocka med någonting och explodera under katastrofala former. Faktum är att risken för ens ett mindre tekniskt missöde är fenomenalt liten, och att de flesta resenärer kan förvänta sig att komma fram i samma skick som de avreste.

Nej, det farligaste med att åka kollektivt ligger i att kollektivtrafiken allt mer håller på att utvecklas till en ytterst våldsam plats, där det blir mer och mer självklart att människor utsätts för överfall. Inte från de andra resenärerna, dock. Utan från de väktare, kontrollanter och andra säkerhetspersoner som går omkring och håller ett disciplinerande öga på folk.

Det har till och med gått så långt att många jag känner som haft giltig biljett sedan tid urminnes - börjat bli rädda för att åka. Eftersom de är rädda för att råka hamna i blickfånget hos en uniformerad person med dåligt humör och aningen för vidsträckande mandat att leva ut det.

Det skulle kunna tänkas att kollektivtrafiken vore en plats mellan platser. En nödvändig del av infrastrukturen som används för att ta sig från punkt A till punkt B, på ett miljövänligt och effektivt sätt. Men så som utvecklingen tagit form på sistone så börjar det snarare bli en fruktansvärd plats - en plats värdig att frukta, eftersom hemska saker händer där.

Det skulle kunna tänkas att vanliga människor tog bussen, spårvagnen eller tunnelbanan som
 ett naturligt, oreflekterat och självklart inslag i vardagen. Som någonting som inte behöver planeras i förväg, som någonting som inte kräver förberedelser av typen "ifall jag inte kommer hem". Som någonting folk kan göra utan att behöva tänka på hot eller våld.

Det skulle kunna tänkas att kollektivtrafiken vore en säker plats.

I stället håller motsatsen på att växa fram. Hårdare tag, hårdare biljettkontroller, hårdare disciplinering. Högre böter, högre spärrar, högre insatser. Kollektivtrafiken håller på att förvandlas till en högriskzon, där det farligaste är att råka se avvikande eller misstänkt ut.

Vad innebär det att så väldigt många medborgare helt plötsligt lever med latent våld som en brutalt närvarande närvaro i sina vardagar?

Är det verkligen det samhälle vi vill leva i? Är det verkligen dit vi vill?

Det är i alla fall dit vi är på väg.

Ha en trevlig, säker resa.

Flattr this

No comments:

Post a Comment