Thursday, April 19, 2012

Övergripande detaljer

Det krävs inga direkta specialkunskaper för att se att det finns likheter mellan Breiviks världsbild och den som framförs från andra håll. De är delar av samma narrativ, och hur högljutt det glada gänget kring Avpixlat förnekar likheterna så finns de där. Och lika lite som Jar Jar Binks försvinner ur Star Wars, försvinner Breivik från Eurabie-sagans domäner.

Det är desto svårare att förklara dessa likheter. Precis som med grammatik så är det lättare att se när det stämmer än att förklara hur adverbet konjugerar med predikatet - för att inte tala om varför. På samma sätt är det med infoekologiska likheter - en känner igen dem när en ser dem, men det är aningen svårsagt hur och varför.

Precis som alla ord i en mening relaterar till och påverkar varandra, påverkar tankar och idéer varandra. De samtalar, bråkar, kommer överens och gör sitt bästa för att bygga en komplicerad, ömsesidigt förstärkande och sammanhängande väv av semantiska relationer. Vilket är oerhört mycket lättare gjort än sagt.

Den enkla versionen är att idéer inte uppstår i ett vakuum. Precis som ord inte bara finns, rent generellt.

Det finns olika sätt att försöka visualisera denna process av idéskapande i sammanhang. Det som fångat mitt intresse på sistone är det redan nämnda begreppet infoekologi - vilket i all enkelhet är tanken om att idéer växer på samma sätt som en mer naturlig ekologi. Ur jordmånen (ordlekarna till trots) växer olika slags tankar, kontexter och associationer, och kring dessa växer olika slags kringtankar - som sedan över tid bildar ekologi med varandra, till en organisk helhet där helheten är större än delarna.

Som en skog. Beroende på markens ph ser vi olika slags vegetation, som i sin tur avgör vilket slags större liv som står att finna, och - well. Ni vet hur näringskedjan fungerar. The circle of life och så vidare.

När det gäller Breivik så krävs det som sagt inga direkta specialkunskaper för att se likheter med andras världsbild. Ensam galning eller inte - hens idéer uppstod inte i ett vakuum, och den som vandrat i hens infoekologi ens en kort stund känner igen dragen från andra håll. Det som skiljer dem åt är detaljer i landskapet, - som om hen tagit en liten del av den Eurabiska ekologin, placerat den i en glasbubbla och låtit den utvecklas på egen hand i några generationer. Det går i många fall att se direkt varifrån några av de nya artvarianterna har växt fram, och om det funnes en infoekologisk motsvarighet till DNA-testning så skulle släktskapet kunna etableras utan vidare omsvep.

Vad Demofon och andra ekologiskt sinnade apologeter gör är att försöka finna skillnader, hur små de än må vara, och sedan utbrista - "aha, se! Vi är inte lika alls!" Inte för att övertyga dig om att likheterna inte finns - du kan lita på dina ögon i det fallet - utan för att ge dig anledning att tveka när du säger att det finns vissa fundamentala likheter mellan någon som anser att islam ligger i krig med västvärlden och någon som säger att islam ligger i krig med västvärlden. Att de möjligtvis säger det med olika efterföljande uppmaningar till handling är månne sant, men det övergripande ekologiska sammanhanget kvarstår.

Idéer uppstår inte i vakuum. De kommer någonstans ifrån, och de växer med precis den takt de kan finna näring och energi i omgivningen.

Min uppmaning till efterföljande handling är att stå emot frestelsen att finna enskilda likheter och utbrista - "aha! Ni är visst lika!". Det ger ingenting, och de diskussioner som springer utifrån ett sådant agerande är dömda på förhand att fastna i undervegetationen. Jag vill snarare uppmana er att lyfta blicken och se till den större helheten, utöver detaljerna. Till de realekologiska förhållanden som bevisligen finns närvarande i den vardag vi råkar gå omkring i.

Vilka tankar och idéer finner näring och energi i din närhet?

Flattr this

1 comment:

  1. Hörde debatt i radio kring detta igår! Men precis som di skriver om så år det svårt att sätta fingret på exakt vilka punkter det är som gör att man känner igen stämningen och retoriken från extremhögern. Det hade kanske hjälpt om den debaterande demokraten hade läst ditt inlägg först? :)

    sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5072773

    ReplyDelete