Thursday, July 16, 2009

I like

Google har lagt in en like-funktion i Google Reader, så att det går att lika poster som dyker upp däri. Som med ansiktsbokens statusuppdateringar, fast med hela webben som gillbart material.

I like.

No comments:

Post a Comment