Thursday, August 13, 2015

Befria de tråkiga handelsavtalen!

Sverige befinner sig i en unik position att ta täten i internationell politik. Det enda vi behöver göra är att ta mod till oss och göra det rätta.

Publicera de utkast vi har av TTIP, och vad vi förväntas få ut av vidare förhandlingar.

Det är en väldigt enkel sak att göra, och det skulle vinna väldigt många sympatipoäng. Särskilt om det skulle visa sig att det bara handlar om ytterst tråkiga förändringar av tullar, tariffer och andra handelsavgifter. Inte nog med att det skulle demolera allt tal om att det är hemliga förhandlingar som syftar till att underminera den demokratiska processen. Det skulle dessutom få de som oroat sig att se utomordentligt fåniga ut.

Det är dessutom hälsosammare att känna sig tillfälligt fånig, än att gå omkring och oroa sig över att ens ledare i hemlighet förhandlar bort ens självbestämmande. Det vore en insats för folkhälsan.

Likaså vore det en välgärning att klargöra vad det är vi förväntas vinna på det hela. Även om det bara handlar om någonting så vardagligt som två procentenheters sänkning av tullar på pappersmassa eller liknande. Inte minst för de företag som direkt berörs av dessa förändringar. Långsiktig planering underlättas oerhört av att ha tillgång till relevant information.

Nu skulle någon kunna invända att det vore en nackdel för vår förhandlingsposition. Problemet med denna invändning är att de vi förhandlar med redan vet vad vi är ute efter. Dels kan de titta på en karta och utläsa ur vår geografi vad vi har och inte har. Dessutom har de tillgång till allt som skrivits om dessa förhandlingar i epost eller i annan elektronisk form. USA har bortom varje rimligt tvivel bevisats ha tillgång till dessa dokument, och det finns ingen anledning att tro att de är ensamma om denna tillgång.

Om TTIP är ett tråkigt frihandelsavtal, så är det enda rätta att göra dess nuvarande utformning tillgänglig för allmänheten. Det skulle omintetgöra de konspirationsteorier som växer fram i bristen på information, stärka de inhemska företagens förmåga att planera inför framtiden, och påminna världen att Sverige fortfarande är öppenhetens och tillgänglighetens land.

Den som inte har något att dölja har inget att frukta. Eller hur var det nu?

Flattr this

2 comments:

 1. Det mesta av arbetskostnaderna (med dess skatter och avgifter) plus momsen och räntorna bör kunna elimineras. Fabrikstillverkningen av skrymmande färdigprodukter bör snarast möjligt utsättas för målmedveten konkurrens från samverkande konsumenter; som i sin tur förhoppningsvis samverkar med andra kommersiella brukare och förbrukare. Även om en hel del av arbetet numera görs i låglöneländer, så sker visst detta under usla arbetsförhållanden. Rimligen är det mycket bättre för hela mänskligheten om västländerna visar vägen; så att u-länderna så mycket som möjligt, och så snart som möjligt kan hoppa över industriepoken (frog leaps).
  http://access-till.blogspot.se/2008/02/eliminera-alla-ondiga-kostnader.html

  "The goal of agorism is the agora. The society of the open marketplace as near to untainted by theft, assault, and fraud as can be humanly attained is as close to a free society as can be achieved. And a free society is the only one in which each and every one of us can satisfy his or her subjective values without crushing others’ values by violence and coercion.”

  The Counter-Economy is the sum of all non-aggressive Human Action which is forbidden by the State...//...The Counter-Economy excludes all State-approved action (the “White Market”) and the Red Market (violence and theft not approved by the State).

  https://en.wikipedia.org/wiki/Agorism

  ReplyDelete
 2. https://www.lewrockwell.com/2006/05/per-bylund/a-strategy-for-pushing-back-the-state/
  https://ethereum.org/
  http://ipfs.io/
  https://blog.ethereum.org/
  osv...

  ReplyDelete