Monday, April 28, 2014

De komma de komma från skevhetens land

Någonting märkligt är i görningen. Någonting skevt. Någonting snedfördelat.

Nazister tågar på gatorna, utan att göra någonting för att dölja att de är just nazister. Men det är inte de som drabbas av påminnelser om opropert beteende från ordningsmakten. De som säger emot nazisterna, däremot, drabbas av både tillsägelse och batong.

Skevt.

Fascister tågar in i skolorna. De tågar för att berätta om den bättre värld de ser i sina visioner. En värld som, utan vidare omsvep, inte innehåller många av de som går i skolorna de tågar till. Och de som säger emot blir, under omständigheter som inte kan kallas annat än fascistiska, påminda om det odemokratiska i att säga emot eller protestera mot någon som öppet protesterar mot dig.

Omständigheter där det blir viktigare att visionens förespråkare får tala än att de som lyssnar garanteras en god skolmiljö. Det är viktigare att ordet sprids än att eleverna mår bra.

Skevt.

Det talas om yttrandefrihet. Men det verkar vara en selektiv yttrandefrihet. Hatet från nätet - den flodvåg av hot, löften och tillmälen som till synes strategiskt utvalda personer drabbas av - är yttrandefrihet och ljudet av de sedan länge förtryckta klassernas innersta väsen i blom. Försök att påpeka att flodvågor av hot, löften och tillmälen eventuellt inte är helt rumsrena viftas bort som irrelevant gnäll. Särskilt om det påpekas av en kvinna.

Om det är mer än en kvinna så uppgraderas det till ett drev.

Skevt.

Detta är förmodligen inte var ordningsmakt, myndigheter och upprätthållare av status quo vill kommunicera. Det är också vad de, såvida de inte aktivt anstränger sig för att kommunicera någonting annat, kommunicerar.

Månne finns det en informatör där ute som kan förklara för oss varför saker verkar ske som de sker. Och, samtidigt, göra sin samhällstjänst genom att förklara för sina överordnade varför de inte kan fortsätta agera som om fascismen redan var fullt införd?

Det skulle trots allt vara trevligt att ha fel i sin pessimism. Att allt bara är ett missförstånd. Att det bara är i mina ögon skevheten finns. -


Flattr this

No comments:

Post a Comment