Friday, May 29, 2015

Den brutalaste värdegrunden

Någonting märkligt är i görningen. Någonting som till och med är märkligare än postmodernisterna.

Värdegrunder.

På något vis har detta till synes så neutrala ord, värdegrund, utvecklats till ett rött skynke i vissa kretsar. Historien bakom detta är mig helt outgrundlig, men likväl hände det. Det blev ett fult ord, med en hederplats strax bredvid "hen".

Lika mystiskt som denna utvecklings historia är dess samtid. Och dess anhängare. Inte minst som de hänger sig ytterst entusiastiskt åt att säga emot sig själva. Vilket kan demonstreras genom följande påstående:

Personligen tycker jag att alla som aktivt rödskynkas av värdegrunder bör avrättas omgående.

Om du till äventyrs är en sådan person, så utmanar jag dig härmed att säga emot påståendet ovan utan att hänvisa till någon form av värdegrund. Exempel på sådana värdegrunder är "demokratiska och civiliserade samhällen avrättar inte sina medborgare", "medborgare ska kunna tycka vad de vill utan att drabbas av repressalier" och "vissa saker är så dumma i huvudet att jag inte bryr mig om dem".

Jag har fullt förtroende för dina förmågor. Bring it.

Flattr this

No comments:

Post a Comment