Thursday, January 9, 2014

FRA: det svenska näringslivets mest lyssnande beskyddare?

FRA har talat. Likt alla organisationer som finns så har de ett intresse av att fortsätta finnas, och ett led i detta fortsatta befinnande är att applicera PR på samtiden. De kanske inte behöver det för att bedriva sin kärnverksamhet, men det underlättar arbetsmiljöarbetet att inte vara en allt för universellt oomtyckt organisation. För att inte tala om rekryteringsarbetet.

Så har säger FRA: "Utlänningarna anfaller! Och de stjäl våra jobb!"

Vilket, onekligen, är ett bekant tema. Har vi hört det från något annat håll, möjligen?

Det finns två problem med detta. Det ena är att det är dumt att anamma populistisk skräckpropaganda för att motivera sin egen verksamhet. Demagogi i all ära, men det finns en poäng i att inte vara både demagog och myndighet. Det underminerar anseendet och trovärdigheten hos myndighetsutövandet, och omintetgör all eventuell pondus som ackumulerats under verksamhetens gång. Det är svårt att vara en opartisk utförare av ett givet uppdrag och samtidigt vara en aktiv debattpådrivare.

Det andra problemet är att det inte är och aldrig någonsin varit FRA:s uppdrag att säkerställa Sveriges konkurrenskraft annat än när det gäller massövervakning. Det ingick inte i paketet när FRA röstades igenom, och såvida de inte självmant expanderat sin verksamhet så är det fortfarande inte en del av paketet.

Faktum är att den sittande regeringen har en mycket klar, tydlig och omisskännlig linje när det gäller hur Sveriges konkurrenskraft ska säkerställas, och det är att få så många i arbete som möjligt. Helst genom att sänka skatten.

FRA har talat. Och ju mer en tänker på vad de har sagt, desto mindre begripligt blir det. Är de, möjligen, själva pådrivande i den ändamålsglidning som drabbar alla tillgängliga verktyg? Är de fartblinda, och tar sig friheter att göra sådant de inte var ämnade att göra? Vet våra ansvariga politiker ens vad de ska ha FRA till?

Intrigen tätnar. Men en sak torde stå klar:

Utlänningarna stjäl inte våra jobb i det här fallet heller.

Flattr this

No comments:

Post a Comment