Friday, May 4, 2012

Josef Collentine: Global breddning

Ett parti skapas oftast från ett fåtal frågor som ignoreras eller inte diskuteras av befintliga partier. Därför får nya partier benämningen "enfrågeparti" tills de haft tid att bredda sina åsikter inom andra områden. Miljöpartiet är ett exempel på ett enfrågeparti som breddat sin politik rejält. Piratpartiet startades 2006 för att "begränsa immaterialrätterna och skydda privatlivet". Idag håller partiet på att breddas och fokus ligger på Integritet, Kultur och Kunskap.

Detta behov att diskutera copyright, patent och integritet finns i många andra länder. Inspirerade av Piratpartiet i Sverige startades det upp många piratpartier i andra länder med samma frågor i fokus. Idag har olika piratpartier startats upp i mer än 40 länder över hela världen. I England, USA, Brasilien, Australien etc. finns det partier som diskuterar samma typ av frågor. Piratpartiet är mer av en global rörelse än ett enfrågeparti.

I en alltmer global värld med personer, tjänster och varor som ofta rör sig över gränser blir det allt viktigare att påverka även det som sker utanför landet. Landsgränser är en stor gråzon idag när det gäller internet och en del andra frågor. Exempelvis kan vissa lagar förändras om personen förflyttar sig över en fysisk gräns trots att innehållet på nätet ser ut på samma vis.

Piratpartier i olika länder måste anpassa sin struktur och politik efter de normer och lagar som gäller i deras länder. Trots detta är de globala målen ganska lika hos de olika piratpartierna. Det är därför ett steg framåt för Piratpartiet i Sverige oavsett vilket piratparti som når en framgång i sitt land.

30 Jan 2011
Josef Ohlsson Collentine skriver normalt om transparens, sociala medier och kulturella mönster på http://collentine.com, och twittrar även som @collentine

No comments:

Post a Comment