Wednesday, October 6, 2010

Krypteringsrätt, äganderätt, upphovsrätt

Jag ser att mina kollegor redan tagit upp olika aspekter av varför det är problematiskt att staten anser sig ha rätt att avkräva folk deras krypteringsnycklar. Jag tänker inte gå in närmare på deras resonemang just här och nu, utan i stället nöja mig med att ta upp en annan aspekt.

Västtrafik har en ordning som så att de äger de kollektivtrafikkort de säljer till folk, vilket gör att väldigt många i regionen går omkring med deras egendom i fickan. Anledningen till detta är för att de goda resenärerna inte ska kunna vägra att visa upp dessa vid eventuella kontroller - korten är Västtrafiks egendom, och att vägra är att begå någon form av invecklad stöld.

Samma princip gäller i och med statens krav på att krypteringsnycklar skall överlämnas vid begäran. Skillnaden mellan det ena och det andra här är att där Västtrafik bara hävdar sin äganderätt rörande ett fysiskt plastkort, hävdar staten sin äganderätt rörande all information som finns. Bokstavligen.

Detta borde vara en alarmklocka som ringer på trippelt dubbelvarv för alla upphovsrättsorganisationer, kulturskapare och konstnärer där ute. Ty om staten utan pardon kan säga sig äga all information - vilket är vad den i praktiken gör - så äger den också alla upphovsskyddade verk, och kan ta ifrån en ens upphovsrätt i ett ryck om den bara får anledning nog att finna det värt att göra det. Och en rättighet som kan upphävas när som helst är inte mycket av en rättighet - snarare är det mer av ett tillfälligt privilegium, eller ett lugnande men ihåligt löfte om att det aldrig kommer att hända något ont.

Jag vill därför uppmana alla seriösa upphovsrättsförespråkare där ute att ta tag i frågan om krypteringsrätten och försvara denna rätt till döden. Så fort den försvinner så försvinner även upphovsrätten, och - som ni är så förtjusta i att säga - utan upphovsrätt så kommer kulturlivet att stagnera.

Om ni verkligen menar allvar med det ni säger om upphovsrätt - ställ er då på krypteringsrättens sida. Om inte - tja, vad för slags upphovsrätt står ni då för egentligen?

Flattr this

2 comments:

  1. Det är väll inget annorlunda än med allt annat, de i staten anser sig äga alla betalningsmedel och tar ideligen dem ifrån dig med hot om våld. De anser sig äga dina fysiska ägodelar och marken du lever på och tar det ifrån dig om de vill ha den för sina egna syften.

    ReplyDelete
  2. OK, Lord Metroid,
    Det som ALLTID bör respekteras då fem myror... ähä vi alla är fler än våra valda representanter... eller?!? är väl ungefär vad jag kommenterade på Ricks inlägg om nycklarna till ditt liv:
    Kanske helt sunt för att med utomordentligt självklarhet påminna världens MAKT-utövare om att de inte GÅR att förhandla med naturlagarna! Representativ demokratisk makt är tills vidare – exempelvis 4 år. Det tragiska är att alltför många väljare har fått för sig att DEMOKRATI är sig själv nog! Det går INTE att ha symbios mellan demokratisk makt och våldsmonopol, UTAN att låta enligt subsidiaritetsprincipen (närhetsprincipen) överpröva parlamentariska beslut. Och att pröva den ända ner på familjenivå om så behövs. Och det som sedan övertrumfar båda sortens majoritetsbeslut är individuella negativa rättigheter!

    ReplyDelete