Thursday, March 25, 2010

Tentaprocessen

Vissa skulle kunna tro att det här tentaarbetet ser ut någonting i stil med att den arme studenten med möda, slit och tårar läser de böcker som ingår i kursen, och sedan under abstrakta former vrider och vänder fakta, argument och perspektiv mot varandra för att till slut nå fram till en slags syntes av hur det akademiska samtalet sett ut de senaste hundra åren.

Det skulle kunna vara så. Det kan också inträffa någon slags blackout, och se ut så här:
Eller, om det går riktigt illa, så här:
Jag skulle säga att chansen är kring 50/50.

No comments:

Post a Comment