Sunday, March 14, 2010

Kvinnligt bloggande

Det pågår alldeles just nu en kampanj för att stärka kvinnliga bloggare och deras synlighet i bloggosfären. Tanken är att använda länkkärlekens länkande kraft för att knyta nya band och kontakter, och därmed lägga grunden för en framtid där solidaritet mellan kvinnor inte bara är en feministisk utopi bland andra, utan en påtaglig verklighet för alla. Som bloggare och medsyster kan jag inte annat än att stötta denna kampanj med hela mitt solidariska hjärta.

Min medsyster Alexandra borta på HBT-sossen skriver orden "förenade vi stå, söndrade vi falla", och detta gäller inte minst fös oss kvinnor. Om vi ska åstadkomma reell jämställdhet här i världen så får vi inte låta saker och ting splittra oss i våra försök att realisera den, utan agera gemensamt och enat för att uppnå detta mål. Det är ett stort och omfattande mål, men desto mer värt att kämpa för just av den anledningen - och desto mer angeläget att vi hittar så många som möjligt som kan hålla lågan uppe när vi själva inte riktigt orkar eller hinner. Det är ju trots allt det som menas med ordet solidaritet, inte sant?

Därför vill jag nu uppmärksamma ett antal kvinnliga bloggare, för att på så vis ge mitt bidrag till kampanjen och den medsysterliga solidariteten. Dessa är: Ulrika, Catarina, Ilona, Anna, Ingela, Rosemari och Hannah. Och, förstås: Veronica, Emma, Mary, Helén, Marie, Sandra och Hanna. För att inte tala om Isobel, Tanja, Gun, Louise, Mikaela, Anna och Anna.

Låt oss nu, tillsammans, arbeta för en jämställd bloggosfär för alla inblandade, där män och kvinnor bloggar på lika villkor med lika stor synlighet och lika stort inflytande. Alla män, alla kvinnor - alla lika värda.

För jämställdhet är ju trots allt någonting som omfattar alla, utan undantag. Inte sant?

Mvh
Johanna

5 comments:

 1. När blev jag en kvinna? >_>

  ReplyDelete
 2. Samtidigt som jag.

  Du vet hur de är, de där sociala konstruktionerna. *wink, wink*

  ReplyDelete
 3. Jag använder alltid förnamn och efternamn när jag lyfter fram personer.

  ReplyDelete
 4. VAD? Försöker du säga att kön är en social konstruktion?
  /kickban

  :P

  ReplyDelete
 5. Johanna Sjödin: jag uppmanar dig att fortsätta göra det, om det känns rätt för dig. :)

  Miku: aaaa. (:

  ReplyDelete