Monday, March 22, 2010

Stenhealing

Det finns ett stort antal problem med stenhealing, men om vi ska försöka sammanfatta det hela i en enda kort formulering så kan det sägas att det har större terapeutisk effekt att ta sig till ett café och prata med sina vänner. Eller att lyssna på musik, för den delen. Musik så som, säg, de här strategiskt placerade och till synes slumpmässigt utvalda låtarna.
No comments:

Post a Comment