Wednesday, June 18, 2014

Män är djur, fast bara ibland

Det är intressant hur motsatta åsikter kan samexistera i samma system. Å ena sidan det ena, å andra sidan det motsatta.

Å ena sidan är män rationella varelser vars förnuft är fullt kapabelt att förstå och hantera världen så som den framstår för dem, och utifrån detta i stånd att agera i enlighet med sina inre etiska imperativ närhelst de interagerar med andra.

Å andra sidan är män djur som inte kan hantera eller kontrollera sina inre djuriska drifter, och vi måste agera utifrån detta.

Jag är inte mer rättspositivist än att det finns utrymme för jobbskapande här. Det finns bevisligen utrymme i våra rättsvårdande instanser för både det ena och det andra, och det skulle göra rättsläget desto klarare om vi kunde skapa en syntes av dessa två till synes motsatta ståndpunkter. Tillsätt en utredning, eller två.

Ty inte kan det väl vara så att de myndigheter som håller oss säkra flipfloppar mellan dessa två extremer, ibland slumpmässigt och ibland strategiskt?

Väl?

Flattr this

No comments:

Post a Comment