Tuesday, June 3, 2014

Den som inte har någonting att dölja...

Ibland händer det att folk säger att den som inte har något att dölja inte heller har någonting att frukta. Vanligtvis i diskussioner om övervakning, i ett försök att diskreditera ståndpunkten att det finns invändningar mot övervakningen, speciellt då den gränslösa massövervakningen.

När det händer, brukar jag börja beskriva mitt liv efter att jag opererade bort gallblåsan. Om hur det är att hålla extra uppsikt efter den exakta fetthalten i saker och ting, och om hur vissa maträtter behöver undvikas av viktigare skäl än vikten. Om hur måttlighet i ätandet är både en dygd och en nödvändighet, och om hur maten kommer att spela fast and loose med en om en spelar fast and loose med den.

När order 'bajs' (med tillhörande adjektiv) börjar användas, så brukar en annan invändning dyka upp. Nämligen det som på engelska kallas 'too much information'.

Plötsligt är min poäng gjord. Det kanske finns någonting att dölja, trots allt.

Frågan är månne vem som har mest att frukta. -

Flattr this

No comments:

Post a Comment