Thursday, November 7, 2013

TPP - vad är det och varför bry sig?

Det bubblar lite mer om TPP än vanligt nuförtiden. Vilket är bra, eftersom det behöver bubblas. Och dåligt, eftersom det innebär att det fortfarande finns någonting att bubbla om.

Jag måste tillstå att jag tröttnade på ondsinta frihandelsavtal redan vid ACTA. Men ingen frågade mig om saken.

Nu inställer sig förstås frågan - vem bryr sig? Vad är grejen? Orka?

Det är rimliga frågeställningar.

Grejen med frihandelsavtal är att de inte är lagstiftning. En teknisk men viktig poäng, eftersom det spelar en oerhörd roll i vem som författar dem. Om det vore lagstiftning, så skulle det behöva gå igenom hela det demokratiska maskineriet från början till slut. Det skulle behöva diskuteras i riksdagen, remissinstanser skulle behöva konsulteras, utredningar skulle behöva skrivas, departement mobiliseras - och så vidare och så vidare. Alla ska med. Det är väldigt många rörliga delar, väldigt många personer inblandade, och väldigt jobbigt rent generellt. Särskilt för den som vill smussla igenom någonting ohemult utan att det märks.

Dessa avtal behöver inte gå igenom hela den här processen. De är avtal som sluts mellan diverse länders regeringar, och där dessa regeringar kan peta in lite vad de vill utan att behöva konsultera några andra än sig själva. Särskilt inte de där jobbiga folkvalda, som insisterar på att de har någonting att säga till om.

Helt plötsligt blir det desto lättare att smussla igenom ohemula saker utan att de märks. Särskilt eftersom förhandlingarna om dessa avtal är hemliga. Tills de inte är det.

Det skulle kunna tänkas att frihandelsavtal har att göra med tullar och avgifter och importkvoter och liknande. De kan ha att göra med sådana saker, men behöver inte göra det. De kan innehålla lite vad som helst, så länge de förhandlande regeringarna kommer överens om det. Och när avtalen väl är på plats så gäller de - utan att någon frågat folken i respektive länder vad de kan tänkas ha att säga om saken.

När ACTA var på tapeten så försökte de smussla igenom massor av ohemula saker utan att någon märkte det. Någon märkte det, och därför misslyckades projektet. Nu försöker de göra samma sak igen, men med en annan förkortning. Och därför är det med andra ord dags att återigen knacka dessa hemlighetsmakare på axeln och fråga dem vad de tror sig hålla på med.

Det är ett evighetsgöra. Precis som Sisyfos så är det enda vi kan göra att bita ihop och rulla ännu en sten uppför berget.

Det är viss orkafaktor på det, onekligen.

UPPDATERING, en vecka senare: tydligen finns det en hel uppsjö av dessa ondsinta frihandelsavtal. För att göra en lång uppdatering kort: TPP händer väster om USA, och TTIP händer öster om USA. De skiljer sig marginallt åt i innehåll, men är ungefär lika ondsinta bägge två, och behöver stoppas lika mycket. Läs gärna på Ttippen om hur det går på vår sida av saken.

Flattr this

No comments:

Post a Comment